- Det er påfallende at NorgesGruppen nå går så langt at de truer med å kjøpe seg opp bakover i verdikjeden.

Det viser at de ikke pålegger seg selv noen maktbegrensning, så da må politikerne gjøre det, sier stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid (SV) til Aftenposten.

- Dette er ikke en trussel — men en meningsytring i en viktig samfunnsdebatt. At en kronikk i et fagblad kan tolkes som en trussel, sier mest om en debatt som er ute av kurs, sier kommunikasjonsdirektør Per Roskifte i NorgesGruppen.

Kjøper seg bakover

Fredag for snart 14 dager siden skrev NorgesGruppen-direktør Bård Gultvedt, et innlegg i bransjebladet Dagligvarehandelen der han git uttrykk for at en konsekvens av en ny handelslov kan være at NorgesGruppen skaffer seg sin egen matindustri.

Resultatet vil trolig være at norske matkjøpere blir nødt til forholde seg til et større antall av kjedenes egne merkevarer, «First Price», «Eldorado», «Go Eco» og andre.

I næringslivet heter dette å kjøpe seg bakover i verdikjeden, fordi man eier flere av leddene mellom produsenter og forbrukere.

Holmelid er ikke alene om å være kritisk til det NorgesGruppen skrev i Dagligvarehandelen.

- Dette er et av de nyttigste innspillene hittil i den lange debatten rundt en lov om god handelsskikk fordi det nakent avslører hvilken makt NorgesGruppen har og hvilken vilje man har til å bruke den, sier daglig leder Aina Bartmann i Bondens Marked.

Hun satt også i regjeringens Matkjedeutvalg.

Bartmann påpeker at NorgesGruppen er et av Norges største selskaper, med solid forankring i norsk dagligvarenæring.

- Alt i dag må de fleste leverandører levere til NorgesGruppens lagre. NorgesGruppen bestiller, tar imot og distribuerer en stadig større del av dagligvarene, og blir i økende grad en allmektig aktør som leverandører og forbrukere må forholde seg til, sier Bartmann.

Hun er nå opptatt av fremdrift i arbeidet med å følge opp utredningen som kom fra Matkjedeutvalget i april i fjor.

- NorgesGruppen har systematisk økt sin kontroll over varestrømmene og pengestrømmene i hele verdikjeden. Det er bred enighet om at dette er en negativ utvikling og at den får store konsekvenser for forbrukerne og matprodusentene i Norge. Derfor trenger vi en lov om god handelsskikk, sier Bartmann.

- Forsøker å stemple oss

- At et medlem av Matkjedeutvalget forsøker å stemple oss på denne måten, kan vi bare beklage. Vi er daglig avhengig av den tillit vi til enhver tid har hos samarbeidspartnere og kunder, sier Roskifte i NorgesGruppen. - At Bartmann jobber for større makt og bedre marginer til våre aller største leverandører, må vi forstå. Langt verre er det at vi ikke lykkes med å få til en konstruktiv dialog mellom norsk næringsmiddelindustri, leverandører og handel. At norske forbrukere på sikt trolig får regningen etter denne destruktive bransjedebatten, burde bekymre mange, legger Roskifte til.