Oljeselskapet Det norske oljeselskap la onsdag morgen frem sitt resultat for 1. kvartal i år. De viste fortsatt røde tall:

  • Resultatet etter skatt ble minus 103,7 millioner kroner, mot minus 251,7 millioner kroner i samme periode året før.
  • Resultat før skatt ble minus 619,73 millioner kroner, mot minus 709,06 millioner kroner året før. Rapporten viser også at selskapet produksjon i 1. kvartal endte på 1352 fat oljeekvivalenter per dag. Det er en betydelig nedgang fra samme kvartal året før, da antall fat per dag var 1811.

Det norske skriver i rapporten at de spår en betydelig produksjonsvekst fra feltene Atla og Jette, en vekst som kan løfte selskapets produksjon til over 10.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Selskapet vil delta i boring av seks letebrønner sommeren 2012.

— Vi nærmer oss målet om å bli et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel. I løpet av dette året tar vi steget fra et leteselskap til et selskap med leting, utbygging og egen driftsorganisasjon, sier administrerende direktør Erik Haugana i en kommentar ifølge hegnar.no.