• KAN IKKE GJØRES OM: - Reguleringsplanen for dette området er vedtatt av kommunsetyret i Fjell og kan ikke gjøres om, sier Anna Karin Stensnes. - Så enten må Fylkesmannen frafalle innsigelsen, ellers er han nødt til å sende saken videre til departementet, sier hun. FOTO: Odd E. Nerbø

Drøm på vent hos Fylkesmannen

Fylkesmannen protesterer på en plan som regulerer to boligtomter til Anna Karin Stensnes og familien. - Innsigelse er greit, men han sender jo ikke saken videre, sier Stensnes.