• TRUET: Miljødirektoratet mener hensynet til de truede fiskeartene i Førdefjorden bør veie tyngst i saken om gruvedeponi i Førdefjorden. Bildet er fra en aksjon ved Førdefjorden mot planene fra 2011. FOTO: Oddleiv Apneseth

Miljødirektoratet går imot deponi

Mener føre-var prinsippet bør veie tyngst i saken om Førdefjorden.