Reduserer ikke posebruken

Handelsnæringen tror ikke en avgift gir noen stor reduksjon i plastposebruken. - Tvert om kan avgiften rive grunnen under dagens gjenvinningssystem, sier Virke-direktør.