Denne uken ble det kjent at den økonomiske situasjonen i Oslo Vei er lang verre enn tidligere varslet. Egenkapitalen er tapt, og selskapet vil ha null likviditet i uke 51.

I formiddag besluttet Oslo kommune at de ikke skyter inn nødvendig egenkapital for å sikre videre drift. I totiden i dag avsluttet styret i Oslo Vei et møte der de besluttet å slå selskapet konkurs.

Ansatte får informasjon mandag

Hva som skjer med Oslo Veis aktiviteter og virksomheter er foreløpig uklart. Selskapet sørger blant annet for snøbrøyting i store deler av byen.

Det er også usikkert om de 287 ansatte vil få utbetalt lønn i desember.

— De ansatte har fått beskjed om å stille på et orienteringsmøte mandag, opplyser administrerende direktør Arnt Rønning.

— Hva som videre skjer med drift og den slags, blir opp til bobestyrer.

Uforsvarlig å investere

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) sier han har vondt av situasjonene de ansatte har havnet i, men sier han har plikt til å ivareta kommunens verdier på best mulig måte.

— Vi føler oss ikke trygge på at det vil gi tilstrekkelig avkastning å gå inn med ny egenkapital i dette selskapet. Vi er heller ikke sikre på at vi ikke må inn med ny egenkapital ved en senere anledning. Det gjør det uforsvarlig å investere i Oslo Vei, sier Bjercke.Bjercke mener det er sterkt kritikkverdig at Oslo Vei ikke varslet Oslo kommune om de økonomiske problemene på et tidligere tidspunkt. Han mener det er gjort en rekke uheldige økonomiske disposisjoner i selskapet de siste årene, og har varslet en granskning for å finne årsaken til at den tidligere kommunale etaten nå er konkurs.

Omsteningssvikt

De økonomiske problemene skyldes blant annet at Oslo Vei har opplevd svakere omsetning og lavere driftsmarginer innenfor anlegg og drift det siste året. I tillegg har de kjøpt opp selskapene TT-teknikk og Sandum, som så langt har levert langt svakere resultat enn forventet. Deler av oppkjøpet er finansiert med kassakreditt i stedet for langsiktige lån.

Oslo Vei har ellers brukt 10 millioner kroner i leietagertilpasning av sitt hovedkvarter i Uelands gate 85 - et bygg selskapet ikke selv eier. Fremleie av disse lokalene har ikke gitt inntektene ledelsen i Oslo Vei håpet på.

Hadde ikke noe valg

Styreleder Kyrre Olaf Johansen sier de ikke hadde noe annet valg enn å begjære selskapet tatt under konkursbehandling.

— Jeg er lei meg for at det ikke har vært mulig å finne en løsning som kunne sikre arbeidsplassen til selskapets nesten 300 medarbeidere, og at vi måtte gi en slik melding kort tid før jul. Selskapets økonomiske stilling er imidlertid slik at egenkapitalsituasjon og likviditet utløser handlingsplikt etter aksjeloven, sier Johansen.