Prisene i Norge steg med 0,1 prosent fra oktober til november, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Strømprisene inkludert nettleie steg med 3,4 prosent i november. På motsatt side av skalaen ble flyreiser betydelig billigere. Prisene på passasjertransport med fly falt med 12,4 prosent i forrige måned. Også prisene på drivstoff og smøremidler falt, ned 3 prosent.

Husleiepriser for selveiere og prisene på bøker derimot bidro som dirver for prisoppgang.

Lav prisvekst på årsbasis

Hvis man ser utviklingen i et lenger perspektiv er det fortsatt lav prisvekst i Norge. Prisutviklingen i Norge, målt i konsumprisindeksen, har vist beskjeden utvikling det siste året. Tolvmånedersveksten er på 1,1 prosent, uendret fra måneden før.