Det tilsvarer en økning i skatteinngangen på 7,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bare i november kom det inn 112,5 milliarder skattekroner, noe som gjorde måneden til den mest inntektsgivende for staten i år.

Totalt etter utgangen av november har personlige skattytere betalt inn 542 milliarder kroner i forskuddstrekk og forskuddsskatt. Det er en økning på 37,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Den øvrige skatteinnbetalingen kommer fra medlemspremier til folketrygden og fellesskatt til staten.