— Hva skal vi kalle fjoråret? Ser vi i mediene er det et ord som går igjen: Boom. Denne næringen går godt. Høy oljepris og store funn gir grunn til optimisme, sier oljedirektør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

Hun legger nå frem resultater av leting og produksjon i 2012, oppdaterte ressurstall for norsk sokkel og ressursregnskap med produksjons- og investeringsprognoser.

— 2012 var et godt år for petroliumsnæringen i Norge. Resultatene skaper optimisme for hva som skal komme fremover, sier Nyland under pressekonferansen.

HUn peker på tre spesielle punkter som går gått: Norge har høy funnsuksess, stor reservetilvekst, og et rekordhøyt gassalg.

– Vi har mottatt flere feltutbygginger og det kommer flere, sier Nyland.

Nyland forteller at man finner mer olje enn gass i Norge, og at man forventer at det vil bores litt flere letebrønner i år enn i fjor.

Statoil, Lundin og Wintershall er oljeselskapene som leter mest på norsk sokkel.