- Et angrep på lønns- og arbeidsvilkår

De som tjener minst, er de som rammes hardest i kuttene som nå pågår i oljenæringen, mener fagforeningsleder.