Bybanen saksøkes

Multiconsult mener de taper 20 millioner kroner på ikke å få prosjektere Bybanen til Flesland.