Brenn for gass i bil

Publisert Publisert

LOKK TO SWEEDEN: - Vi har sett til Sverige, der det har vore ei veldig sterk utvikling i bruken av gass i vare- og personbilar, seier Henry Damman, prosjektansvarleg for naturgass i Sunnhordland Kraftlag (SKL), Foto: OVE OLDERKJÆR

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Stord

Sakte, men sikkert får nordsjøgassen innpass også i norskbilpark.

Naturgass som drivstoff i norske personbilar har aldri tattav, trass sine økonomiske og miljømessige fordeler og Noreg sin enormegassproduksjon. Men no aukar talet på fyllestasjonar og utvalet av gassbilar.Laurdag vart det feira ny stasjon på Stord.

— Vi har sett til Sverige, der det har vore ei veldig sterkutvikling i bruken av gass i vare- og personbilar, seier Henry Damman,prosjektansvarleg for naturgass i Sunnhordland Kraftlag (SKL), som 7.mai haroffisiell opning av gassfyllestasjonen ved E 39 på Heiane på Stord.

Tre mil gassrøyr

Utanom Kollsnes og Bergen er Stord første staden i Hordalandsom opnar for fylling av gass på biltanken. SKL har lagt ned eit nett av i altrundt 30 kilometer røyrleidning for distribusjon av naturgass frå mottakstankenpå Eldøyane, blant anna til den nye fyllestasjonen, som har fått sine førstefaste kundar.

SKL er sjølv i ferd med å gå over til gassdrift forflesteparten av sine 50-60 bilar, det samme skal Stord kommune. Dei førstegassdrivne drosje- og varebilane er også innom fyllestasjonen, som er eitargentinsk produkt.

— Stord har på samme måte som Bergen vist mot og vilje til åtenkja nytt. Dette er resultatet av ei langvarig satsing på naturgass iregionen. Vi opplever ein renessanse for gassen, seier Ove Lunde, leiar i HOGEnergi.

CNG

Fyllestasjonen på Stord er ikkje for propan, men forkomprimert naturgass - forkorta til CNG på engelsk. CNG er på samme vis sombiogass i hovudsak metan. Det er i dag tilsvarande fyllestasjonar i Stavanger,Haugesund, Bergen, Øygarden, Trondheim, Fredrikstad, Oslo og Hammerfest.

Naturgass er som bensin og diesel eit fossilt brennstoff,men gir lågare utslepp av både CO2 og NOx. I tillegg er CNG-en utan svovel oggir ikkje sot ved forbrenning.

7,50 for «literen»

Henry Damman fylte fredag 20 standard kubikkmeter CNG på einav SKLs gassbilar. Det tilsvarar ein køyredistanse på 40 mil. Ein kubikkmetergass - tilsvarande ein liter diesel - kostar sju kroner og femti øre.

Bensinbilar kan byggjast om til gassdrift. Men mangebilprodusentar leverer i dag nye bilmodellar for både bensin- og gassdrift,såkalla dual-fuel.

— Du er såleis ikkje avhengig av å nå ein gassfyllestasjon.Det er berre å slå enkelt over til bensindrift, du merkar faktisk ikkjeovergangen sjølv i fart, seier Henry Damman.

Kva meiner du om gass på bil? Fyr laus i kommentarfeltet under!

Publisert