• LOKK TO SWEEDEN: - Vi har sett til Sverige, der det har vore ei veldig sterk utvikling i bruken av gass i vare- og personbilar, seier Henry Damman, prosjektansvarleg for naturgass i Sunnhordland Kraftlag (SKL), FOTO: OVE OLDERKJÆR

Brenn for gass i bil