Selskapet rapporterer om bedring i butikksalget i Sentral— og Øst-Europa.

Det tjener også mer på drivstoff i Skandinavia, der fortjenesten i første kvartal 2011 var 11,6 prosent bedre enn i samme periode i fjor.

Omsetningen økte med 12,6 prosent i perioden, til tett oppunder 17 milliarder kroner. Samtidig falt både resultatet før skatt og driftsresultatet.

Det er særlig kiosksalget som trekker ned og Statoil er ikke optimister med tanke på utviklingen i den sektoren.

— Den generelle nedgangen i det skandinaviske kioskmarkedet er ventet å fortsette, skriver de i kvartalsrapporten.

Statoil Fuel & Retail vil utvide i Polen og Russland.

— Samlet drivstofforbruk ventes å stige som et resultat av forbedrede økonomiske forhold og nye forskrifter som tar sikte på å redusere ikke-regulert omsetning. Vi er godt posisjonert for å utnytte en markedsoppgang, sier konsernsjef Jacob Schram.

Markedet ble tydelig skuffet over resultatet og selskapet åpnet med en nedgang på 3,47 prosent på Oslo Børs tirsdag morgen.