Telenor anlegger voldgiftssak mot VimpelCom og VimpelComs største eier Altimo Holdings, opplyste Telenor mandag morgen i en pressemeldig.

Den norske telegiganten er imot oppkjøpet, fordi det vil vanne ut Telenors eierandel i VimpelCom, samtidig som Wind vil få kontroll over en tredel av selskapet.

Telenor vil ha voldgiftsretten til å slå fast at Telenor har forkjøpsrett ved utstedelse av nye aksjer.

Svekker Telenors andel

Det var for snart to uker siden det ble kjent at VimpelCom-styret sa ja til milliardavtalen med Wind Telecom mot Telenors vilje.

Totalt vil de nye aksjene gi eierne av Wind Telecom en andel på 30,6 prosent av de stemmeberettigede aksjene i VimpelCom.

Telenors og de andre minoritetsaksjonærenes andel i VimpelCom vil med forslaget reduseres, og det er først og fremst dette Telenor protesterer mot.

Telenor mener også at avtalen vil svekke Vimpelcoms verdi.

Telenor har i dag en eierandel på 36 prosent av de stemmeberettigede aksjene og en 39,6 prosent økonomisk eierandel i VimpelCom Ltd.

Verdien av Telenor-aksjen hadde falt 0,85 prosent en time etter at handelen åpnet på Oslo Børs mandag

Langvarig strid

Telenor og russiske Alfa var i nær fem år i bitter strid om gigantverdiene i den russiske mobiloperatøren VimpelCom.

Da Telenor i en domstol i Sibir våren 2009 ble dømt til å betale erstatning på 11 milliarder kroner fordi de skal ha forhindret VimpelComs satsing i Ukraina, nektet den norske telegiganten å betale.

De mente det var helt urimelig. Russerne svarte med å ta arrest i Telenors aksjer i VimpelCom,som da var verdt 12 milliarder kroner.

Det nye selskapet VimpelCom Limited ble notert på New York-børsen i fjor. Hovedkontoret ble flyttet til Amsterdam.