Kinas handel med utlandet har gått ned, viser tall fra Kinas nasjonale statistiske byrå. Nedgang i økonomien på hjemmebane og uro rundt om i verden skal være hovedårsakene.

Eksporten i januar i år falt med 0,5 prosent, mens importen falt med hele 15,2 prosent sammenlignet med januar i fjor. Samtidig steg overskuddet i Kinas handelsbalanse i januar med 50 prosent sammenlignet med fjoråret. Overskuddet i januar var nesten 140 milliarder kroner, det høyeste på seks måneder.

Økonomer påpeker imidlertid at man skal ta januartallene med en klype salt fordi mange kinesere var på ferie forrige måned for å feire kinesisk nyttår. I den anledning trapper mange virksomheter ned på produksjonen eller stenger helt for at ansatte kan besøke venner og familie.

Periode med lavere vekst

Likevel mener eksperter at de siste tallene er et tegn på at den kinesiske økonomien, verdens nest største etter den amerikanske, er på vei inn i en periode med lavere vekst.

Nedgangen skal være en følge av krisen i EU og USA, som fører til mindre etterspørsel.

Kina har hatt en årlig økonomisk vekst på mellom 8 og 9 prosent i flere år, men Det internasjonale pengefondet (IMF) har skrudd ned forventningene for 2012 med rundt 4 prosent fra 8,2, som var prognosen i januar, til rundt 4,2 prosent. (©NTB)