Det var dystre miner i Davos, både før og etter Merkels tale. Norske deltagere i Davos fortalte at pessimistene er på fremmarsj etter åpningen av den globale stormønstringen World Economic Forum.

— Europa er i en systemkrise, sa Rune Bjerke i går. Likevel holder han en knapp på euroledernes evne til å jobbe seg igjennom krisen. Bjerke tror ikke at eurosonen blir mindre i år ved at Hellas eller andre kriserammede euroland gir opp fellesvalutaen.

Ulf Petter Hellstrøm i Davos.
Signe Dons

— Vi er åpenbart ikke tunnelen, sier Johan H. Andresen, som eier investeringsselskapet Ferd og er en av Norges rikeste menn.

Tror på DNB-vekst

Bjerke ser ikke bort fra at Europa kan få en langvarig periode med svært lav vekst – kanskje nullvekst. Men det blir store forskjeller mellom regionene, mener Bjerke.

En rekke av Bjerkes kolleger i Europa sliter med å bidra til at også finanssektoren bidrar til et økonomisk oppsving.

— Mange må innfri de tøffere kravene til blant annet soliditet i de nye Basel-reglene. Nasjonale krav går til dels lenger i kravene til bankene.

- Hva med DNB?

Vi har slett ikke som mål å krympe balansen. Vi satser tvert imot på vekst gjennom dette året. DNB er en av veldig få banker i Europa som er i en slik posisjon, sier Bjerke.

Soros-raid

Den kjente finansprofilen George Soros rettet i går flengende kritikk mot Tysklands kurs under gjeldskrisen.

— Tyskland dikterer EU. Og Tysklands kurs for å tvinge frem innsparinger kan ødelegge EU, sa Soros i Davos.

Det forteller en del om stemningen under World Economic Forum at spørsmålet om det 20. århundrets kapitalisme er i ferd med å svikte det 21. århundret ble den best besøkte paneldebatten på morgenkvisten – og at nær halvparten av tilhørerne strakk opp hånden for å svare ja på spørsmålet.

Forbundskansler Merkel snakket i varme ordelag om prosjektet Europa, som har vært drevet fremover siden 1950-årene. Den gang var verdens befolkning 2,5 milliarder mennesker, hvorav 500 millioner bodde i Europa. I fjor passerte verdens befolkning syv milliarder, mens Europa fremdeles ligger rundt 500 millioner innbyggere.

— Spørsmålet for Europa blir hvordan man skal hevde seg i denne globaliserte virkeligheten vi nå lever i, mente Merkel.

Advarer mot overbelastning av Tyskland

Hun advarer i sterke ordelag mot løsninger som blir en overbelastning for hennes eget Tyskland.

—  Riktignok er den tyske økonomien fortsatt ledende og forholdsvis sterk. Men hvis Tyskland skal komme med løfter på vegne av alle europeiske land som likevel ikke kan innfris som en følge av harde angrep fra markedet, da blottlegger Europa hele sin flanke, sa Merkel.

Regjeringssjefen avviste alle antydninger om å øke størrelsen på eurosonens midlertidige nødfond EFSF eller noen av de andre tiltakene som allerede er vedtatt i EU for å komme gjeldskrisen til livs.

—  Skal vi vedta en fordobling? hva med en tredobling? Hvor lenge er slike tiltak troverdige? spurte Merkel.

Derimot lovet hun integrasjon i EU der mer makt og myndighet gradvis overføres fra nasjonalstatene til Kommisjonen og andre institusjoner i EU.

— Tyskland spiller åpenbart en sentral rolle i krisehåndteringen. Landet må bidra til at man finner en balanse som holder euroområdet samlet, mener Rune Bjerke i DNB.

- Det betyr vel at tyske ledere må gi noe etter og akseptere løsninger som også stimulerer kriselandene i Sør-Europa?

— Alle må gi og ta her. Poenget for oss alle nå er at man ikke bruker så lang tid på prosessene at folks forventninger om at det kommer løsninger også blir svekket underveis, sier Bjerke.