Skipsrederens juletre

Skipsreder Tom Christopher Steckmest opprettholder tradisjonen som hans oldemor startet rundt 1915.