Skatt med spesialdesign

Kvar kommune kan spesialdesigna eigedomsskatten ved hjelp av fleire ulike verkemiddel.