Jobbløse rammes hardt

Det er de ferske arbeidsløse som nå melder seg i køen for å få gjeldsordninger.