Regner på erstatningskravet

Berge Gerdt Larsen er begynt å regne på erstatningskravet mot staten, etter at påtalemyndigheten valgte ikke å anke frifinnelsen.

Publisert Publisert

FRIFUNNET: Berge Gerdt Larsen. Foto: Elias Dahlen

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Vi har ikke gjort regneøvelsen ennå, så hvor stort erstatningskravet vil være har vi ikke klart ennå. Men det sier seg selv at det vil bli store beløp, sier Larsens hovedforsvarer, Anders Brosveet til BT.

Tidligere i dag opplyste statsadvokatene i Hordaland at de ikke ville anke frifinnelsen av Larsen fra Gulating lagmannsrett.

Dermed er nå frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen rettskraftig.

Les også

Berge Gerdt Larsen frikjent etter ti år

– Dette innebærer at han nå er å anse som uskyldig i de forhold han var tiltalt for, skriver statsadvokatene Elisabeth Deinboll og Jan-Inge Wensell Raanes i pressemeldingen.

Erstatningsordning

Med frifinnelsen kan Larsen stille krav om erstatning til Statens sivilrettsforvaltning, som er en ordning for enkeltpersoner og foretak som straffeforfølges fra staten. Her er statens ansvarsgrunnlag objektivt. Det vil si at myndighetene ikke trenger å ha opptrådt klanderverdig for at man kan kreve erstatning.

Anders Brosveet var ikke særlig overrasket over at påtalemyndigheten valgte å akseptere dommen fra lagmannsretten.

– Ellers vil jeg si at dommen understreker et veldig sterkt behov for en uavhengig etterforskningsetat, der politiet etterforsker uavhengig av skatteetaten og andre anmeldere. Og politiet må tilføres nok ressurser til å gjøre den jobben kvalitetsmessig og selvstendig, sier Brosveet.

Ankegrunnlag

Berge Gerdt Larsen ble først dømt i Bergen tingrett, men frifunnet av Gulating lagmannsrett 31. august i år. En dom fra lagmannsretten kan kun ankes på grunnlag av feil lovanvendelse eller saksbehandlingsfeil. Det har statsadvokatene kommet frem til at de ikke ønsker å gjøre.

– Etter en helhetsvurdering har påtalemyndigheten besluttet å godta lagmannsrettens frifinnende dom, skriver de.

– Vår beslutning

På spørsmål om statsadvokatene har konferert med riksadvokaten før de tok sin beslutning, nøyer Wensell Raanes seg med å konstatere at det er deres beslutning. Han vil heller ikke si om denne frifinnelsen har ført til noen form for intern evaluering som kan ha verdi for påtalemyndigheten i ettertid.

Statsadvokat Wensell Raanes ønsker på dette tidspunktet ikke å ha noen mening om frifinnelse både i denne saken og den store Transocean-saken vil få noen betydning for påtalemaktens vilje til å gå inn i nye store økonomiske saker.

Kostet 60 millioner

Ankesaken mot Larsen gikk over nesten åtte måneder i Gulating lagmannsrett, og BT har tidligere beregnet at sakene har kostet over 60 millioner kroner. Det inkluderer ti år med etterforskning og behandling både i tingretten og lagmannsretten.

Grovt sett var det et flertall på seks av totalt syv dommere som frikjente Larsen. Foruten tre juridiske dommere besto disse av to økonomisakkyndige dommere, pluss to lekdommere. De økonomisakkyndige var statsautoriserte revisorer, mens lekdommerne var henholdsvis sosialsjef og en assisterende greenkeeper.

Skatteparadisene

Mye av saken handlet om bruk av skatteparadiser som Jersey, og grensene for hva som her er lovlige skattetilpasninger, og hva det norske lovverket forbyr.

Her fikk dommerne høre to vidt forskjellige oppfatninger av virkeligheten. Den ene dagen hevdet aktoratet at skatteparadiset Jersey gir skurkene alle muligheter til å gjemme seg bort og skjule sine verdier. Neste dag kunne forsvaret fortelle at Jersey har en regulering og et tilsyn av sin finansnæring som får toppkarakterer av OECD.

Publisert