Skjult eierskap i Angola: – Røde lys i alle retninger

Flere ganger skrev norske medier om angivelige koblinger mellom en Equinor-partner og den politiske eliten i Angola. Departementet kan ikke vise til dokumentasjon på at de noen gang har stilt spørsmål til Equinor om partneren.

Produksjonsskipet PSVM, på blokk 31 i Angola – en av lisensene der Equinor har vært i partnerskap med selskap med ukjente eiere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Aftenbladet/E24 skrev i helgen om Equinors forhold til det angolanske oljeselskapet Somoil, og hvordan Equinor har håndtert problematikken med skjult eierskap hos partnere i Angola.

E24s undersøkelser viser at Equinor sammenhengende fra 2007 til i dag har stått i partnerskap i Angola med totalt tre selskaper der de har manglet bekreftet informasjon om eierskap.

Equinor har forklart at de forsøker å unngå skjult eierskap så langt det lar seg gjøre, og når det ikke er mulig, utviser de «særlig aktsomhet» for unngå interessekonflikter eller at noen får en utilbørlig fordel.

Hemmelighetsfullt selskap

Et av disse selskapene er angolanske Somoil, som Equinor var partner med fra 2007 til 2016.

Den gangen forsvarte Equinor partnerskapet, men i september i år varslet Equinor at de vil trekke seg fra en lisens i Angola der selskapet Acrep er med, med mindre det kan bekreftes at Somoil ikke lenger har eierinteresser i Acrep.

Årsaken er ifølge Equinor at Somoil har hemmelige eiere.

Oljeselskapet Somoils hovedkontor i den angolanske hovedstaden Luanda. Det er ikke kjent hvem som eier selskapet.

Somoil er i over ti år blitt koblet til noen av de mektigste menneskene i det angolanske statsapparatet under Jose Eduardo Dos Santos’ presidentperiode (1979-2017):

  • I 2009 skrev Morgenbladet om rykter som allerede da skal ha vært godt kjent, om at to sentrale maktpersoner hadde «nære forbindelser til Somoil». Den ene av dem var Manuel Vicente, sjef for statsoljeselskapet Sonangol fra 1999 til 2012 og Angolas visepresident fra 2012 til 2017.
  • I februar 2014 skrev Dagens Næringsliv at Somoils stiftelsesdokument inneholdt underskriften til en angolansk toppolitiker, og at en liste over Somoils angivelige eiere, skaffet til veie av en tidligere Angola-sjef i Equinor, var «nesten som en ABC over de mektigste menneskene i Angola: ministre, Sonangol-sjefer og banksjefer».
  • Siden 2014 har flere medier, både i og utenfor Angola, publisert artikler der angivelige eiere av Somoil blir navngitt. De samme navnene, som blant annet inkluderer Vicente og to tidligere ministre, går igjen. Informasjonen har imidlertid aldri blitt bekreftet.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Manuel Vicente eller de to tidligere ministrene som jevnlig er navngitt som Somoil-eiere.

Edson Dos Santos, Somoils nåværende toppsjef, avviser overfor E24 at Vicente eller de to ministrene har, eller har hatt, eierandeler i Somoil. «NEVER», skriver Dos Santos i en e-post.

Dos Santos har ikke svart på gjentatte spørsmål om hvem som faktisk eier Somoil.

Har ikke spurt Equinor

Staten Norge er, med 67 prosent av aksjene, den største eieren i Equinor. Det er Olje- og energidepartementet (OED) som forvalter eierskapet.

E24 har bedt om innsyn i alle dokumenter hos OED der Somoil er nevnt, inkludert korrespondanse med Equinor og møtereferater.

OED kan ikke vise til dokumentasjon på at de noen gang har diskutert Somoil med Equinor, før Equinor i september i år – etter å ha fått spørsmål fra E24 – informerte OED om at de ville forsikre seg om at Somoil ikke var involvert i et nytt partnerskap i Angola.

Utover det, er det eneste dokumentet OED har funnet et spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) i 2015.

Grande nevnte Equinors samarbeid med Somoil og ville vite hvordan Equinors aktivitet i Angola «skjer uten å bygge opp om korrupsjon i et av verdens mest korrupsjonsutsatte land».

Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) svarte at det forventes at de statlige eide selskapene er «ledende innen samfunnsansvar», og viste til at Equinor har grundige systemer for antikorrupsjon, og var ledende når det gjaldt åpenhet om pengestrømmer.

«Jeg legger til grunn at Statoil prioriterer arbeid mot korrupsjon høyt og at selskapet gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger når det gjelder problemstillinger knyttet til korrupsjon for virksomheten i tråd med sine egne retningslinjer», skrev Lien.

Tord Lien (Frp) var olje- og energiminister da Trine Skei Grande stilte spørsmål om Equinors partnerskap med angolanske Somoil i 2015.

– Røde lys i alle retninger

Tina Søreide, professor på NHH og korrupsjonsforsker, mener det er «høyst problematisk» at Equinor samarbeidet med Somoil uten å ha oversikt over hvem som eide selskapet.

Dersom et privat selskap eies av personer i offentlige stillinger med reguleringsmyndighet, for eksempel over lisenser i oljesektoren, vil det være alvorlig risiko for interessekonflikter og korrupsjon, sier hun.

– I Angola har dette problemet vært så stort at det er umulig å ignorere. Det betyr at her er det røde lys i alle retninger. Man må vite hvem man driver business med hvis man skal være sikker på at man ikke er en del av korrupsjonsmaskineriet, sier Søreide.

Tina Søreide, professor og korrupsjonsekspert ved NHH i Bergen.

Søreide understreker at det er «forskjell på å være en brikke i et spill som fører til korrupsjon, og det å selv kunne få strafferettslig ansvar».

– Men regjeringens krav til statlig eide selskaper er at de skal jobbe mot korrupsjon, ikke at de skal befinne seg på grensen av hva som er strafferettslig greit. Det ville være en snever tolkning av instruksen, sier hun.

Gjentatte ganger har Equinor forsvart samarbeid med selskaper med ukjent eller uklart eierskap, med at de da er særlig aktsomme for å unngå interessekonflikter og at noen får en utilbørlig fordel.

Equinor har sagt at de har nulltoleranse for korrupsjon, og har flere ganger i høst understreket at all deres virksomhet skjer i tråd med relevant korrupsjonslovgivning.

– Mer eller mindre relevant

E24 har spurt OED om hvorfor de aldri har tatt opp Somoil med Equinor, og har vist til at påstander om koblinger til den politiske eliten har vært omtalt i mediene en rekke ganger.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) skriver i en e-post at det er opp til styret og ledelsen i Equinor å vurdere om problemstillinger som reises i mediene bør følges opp:

«Det har gjennom årene vært publisert en stor mengde nyhetsartikler, både norske og internasjonale, som omfatter Equinors virksomhet. Artiklenes innhold er mer eller mindre relevante for OEDs eieroppfølging av Equinor», skriver Bru, og videre:

«Det er styret eller selskapets ledelse som må vurdere en eventuell oppfølgning dersom det reises problemstillinger i mediene som bør følges opp knyttet til sin virksomhet, eventuelt om det er informasjon de mener bør deles med eierne. Artiklene det vises til her er flere år tilbake i tid. Departementet kan ikke gjenskape vurderinger som ble gjort rundt artiklene den gang.»

Tina Bru (H) har fått mange spørsmål om Equinors utenlandsvirksomhet siden hun tiltrådte som olje- og energiminister i januar 2020.

Ber om tettere styring

E24 har i høst skrevet flere saker om Equinors gigantiske bidrag i Angola til ukjente sosiale prosjekter, et forskningssenter som har latt vente på seg i snart ti år, og om partnerskapet med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» gjennom selskapet SSI-31.

I et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, i etterkant av E24s saker, skrev Tina Bru at hun «forventer at selskapet gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en liknende situasjon som er bakgrunnen for denne saken».

Bru skrev videre at skjult eierskap, som Equinor selv har påpekt, kan føre til korrupsjon, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

«Jeg mener selskapet tar et klart standpunkt når det nå uttaler at dersom eierforholdene i Acrep ikke blir avklart, så vil Equinor gå ut av lisensen. Jeg vil i eierdialogen med Equinor følge opp selskapets arbeid med å avdekke eierforholdene i SSI-31», skrev Bru.

Flere stortingspolitikere har etterlyst tydeligere styring av Equinor fra OED på bakgrunn av Angola-sakene.

– Det er viktig at OED, som eierdepartement, ikke fremstår som en slags heiagjeng for Equinor, sa Arbeiderpartiets Espen Barth Eide til E24 tidligere i høst.

Forrige uke, som en konsekvens av Dagens Næringslivs avsløringer om enorme tap i USA, ukultur og manglende kostnadskontroll, kom flertallet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget med en innstilling der de ber OED styre Equinor tettere.

Flertallet i komiteen besto av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG. I innstillingen ber de om «en tydeligere hånd på eierstyringen» når det gjelder «ansvarlighet, sunn økonomistyring, måloppnåelse og eksplisitte krav til ESG (miljø, sosiale forhold og styring)».

Riksrevisjonen undersøker også for tiden om staten har hatt god nok oppfølging av Equinors investeringer i utlandet. Riksrevisjonens rapport er ventet tirsdag 15. desember.

Publisert: