PST: Spionasje mot norsk petroleumssektor

Russland og Kina trekkes frem som land som innhenter informasjon om norsk petroleumssektor.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer at flere land jakter informasjon om norsk petroleumssektor. I en fersk rapport trekker PST frem offentlige og private selskaper, teknologimiljøer ved universiteter og forskningsmiljøer, samt norske myndigheter som mål.

«Etterretningsvirksomhet rettet mot norsk petroleumssektor vurderes å kunne ha et stort og langsiktig skadepotensial for Norge, både militært, økonomisk og for nasjonal sikkerhet», skriver PST i rapporten.

PST forventer at etterretningsaktiviteten mot norsk petroleumssektor vil fortsette de neste 18 månedene. Det vurderes også som sannsynlig at andre lands etterretningstjenester vil øke fokuset på fornybar energi.

Seniorrådgiver Martin Berntsen i PST sier at rapporten de kom med torsdag er et oppdatert trusselbilde de har delt med offentligheten.

– Trusselen for etterretning i petroleumssektoren ønsker vi å bevisstgjøre i samfunnet, sier Berntsen.

PST med påminnelse til næringslivet: Spionasje større trussel enn terror

– Primitiv propaganda

Sikkerhetstjenesten trekker frem at både Kina og Russland innhenter informasjon om norsk petroleumssektor. Blant informasjonen som skal være interessant trekker PST frem petroleumsteknologi, norske myndigheters strategier og standpunkter, samt økonomiske forhold.

I en uttalelse til Dagens Næringsliv skriver den russiske ambassaden i Norge at det ikke er noe nytt i uttalelsene fra PST, og at det kun er generelle spekulasjoner.

– Spesialtjenesten driver med primitiv propaganda i flere år, skremmer Norges befolkning, leter etter fiender der de ikke finnes, skriver ambassaden til DN, som først omtalte rapporten.

De mener at Norge «istedenfor å demonisere Russland» burde tenke på å tilrettelegge for mer samarbeid.

Avisen har også tatt kontakt med Kinas ambassade, som ikke har besvart henvendelsen.

Spionsaken: DNV GL får kritikk av kunder

– Mange sitter på informasjon av verdi for fremmede

PST mener at norskutviklet petroleumsteknologi kan ha et «militært flerbrukspotensial», og at etterretningsaktivitet derfor kan styrke andre lands militære evne og kapasitet.

«I tillegg kan etterretningsaktivitet mot norsk petroleumssektor brukes for å skaffe økonomiske fordeler, og i verste fall undergrave konkurranseevnen til norske selskaper», skriver PST videre.

Det understrekes også at etterretningsinformasjon om sektoren i et verstefallscenario kan brukes for å utføre sabotasjehandlinger.

– Alle virksomheter som driver med høyteknologi bør være bevisst på etterretningstrusselen og gjøre vurderinger av teknologien de sitter på, og om noen ville ønske å bedrive etterretning for å få tak i den, sier Berntsen i PST.

Han sier det ikke bare er oljegigantene som rammes av spionasje.

– Det er mange norske selskaper som sitter på mye informasjon av verdi for fremmede. Etterretning mot petroleumssektoren har pågått i årevis og vil etter all sannsynlighet fortsette gjennom både analogt og gjennom digitale metoder. Derfor må disse selskapene vurdere hvordan de kan imøtegå denne trusselen.

Frykter for tilliten etter spionsiktelse: – Skuffet

Rekrutterer kilder

Sikkerhetstjenesten omtaler også at en kjerneoppgave for andre lands etterretningstjenester er å rekruttere kilder.

«PST vurderer at personer som arbeider i eller har en annen tilknytning til petroleumssektoren, samt personer som jobber med eller har kontakter innen olje- og gasspolitikk, kan bli tilnærmet og forsøkt rekruttert av andre lands etterretningstjenester», skriver PST.

Konferanser og næringslivsmesser trekkes frem som naturlige steder hvor spioner kan innlede kontakt med personer med relevant fagkompetanse, eller som har et personlig nettverk av interesse.

Forlenget varetektsfengsling for spionsiktet

Siktet DNV GL-ansatt for spionasje

I august varslet PST at de hadde siktet en DNV GL-ansatt for å ha overlevert informasjon til en fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser.

Mannen ble pågrepet da han satt i et møte med det PST mener var en russisk etterretningsoffiser.

Senere har siktelsen også blitt utvidet til grov korrupsjon. Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet.

Han har nektet straffskyld, men har i avhør innrømmet å ha mottatt penger for å ha fått penger for å gi informasjon.

PST har tidligere opplyst at denne etterforskningen ventes å være sluttført våren 2021.

Publisert: