Europa kjøpte flere elbiler enn Kina i fjor: IEA venter kraftig elbilvekst

Det globale elbilsalget steg med 41 prosent i fjor, ifølge en fersk IEA-rapport. Byrået venter fortsatt sterk vekst, særlig hvis klimapolitikken strammes til.

Dette bildet fra i fjor er fra en fabrikk i franske Flins, hvor elbilen Renault Zoe blir produsert.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Elbilsalget trosset et krevende år for bilbransjen i 2020, og steg med 41 prosent. Totalt falt salget i det globale bilmarkedet med seks prosent.

Det viser en fersk elbilrapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA), et Paris-basert rådgivende organ for OECD-landene.

Tross den kraftige veksten ble det bare registrert tre millioner nye elbiler i 2020. Det utgjør en andel på 4,6 prosent av det totalt bilsalget, ifølge byrået.

I første kvartal 2021 steg elbilsalget globalt med 140 prosent fra samme kvartal året før, drevet av Kina med en halv million solgte biler og Europa med 450.000. Salgene øker også i USA, men fra et mye lavere nivå, påpeker byrået.

Slik har elbilsalget utviklet seg det siste tiåret. Den grønne søylen er Kina, den turkise er Europa, den oransje er USA og den grå er andre land.

– En uunnværlig rolle

Totalt er det nå over 10 millioner elbiler på veiene globalt. Av disse er 4,5 millioner i Kina og 3,2 millioner i Europa, sier IEA.

I tillegg finnes det rundt én million elektriske varebiler, lastebiler og busser, ifølge IEA.

I fjor passerte også Europa for første gang Kina som det største elbilmarkedet, etter en dobling av registrerte elbiler til 1,4 millioner. I Kina ble det registrert 1,2 millioner elbiler, ni prosent mer enn året før.

– Selv om de ikke kan gjøre jobben alene, har elbiler en uunnværlig rolle å spille i å nå nullutslipp globalt, sier IEA-sjef Fatih Birol i en melding.

Antallet tilgjengelige elbilmodeller har økt mye de siste året, ifølge IEA. Turkis søyle er rene batteridrevne biler, mens den blå søylen er hybridbiler. De gule firkantene viser den gjennomsnittlige rekkevidden på de tilgjengelige bilene, som har stabilisert seg på like under 350 kilometer.

Kan kreve upopulære grep

Raskere skifte til elbiler kan kreve upopulære grep. Flere norske partier har gått hardt ut mot forslaget om økt CO₂-avgift som vil øke prisen på bensin og diesel.

IEA anbefaler imidlertid nettopp å skattlegge bensin og diesel på nivåer som speiler skadevirkningene de har på miljø og helse.

Det kan øke statlige inntekter, redusere skadevirkningene og få fart på omstillingen til elbiler, mener byrået.

IEA råder også til å skjerpe kravene til CO₂-utslipp og drivstofføkonomi.

Les også

Vurderer hydrogenfabrikk i Kvinesdal: – Ser at planene for hydrogen akselererer i Norge

Ber regjeringer bidra

IEA-sjefen mener at det trengs enda raskere skifte til elbiler for å nå de globale klimamålene som ble nedfelt i Parisavtalen i 2015.

– Regjeringer burde nå legge ned det grunnleggende arbeidet for å sette fart på innføringen av elbiler ved å bruke økonomiske hjelpepakker til å investere i batteriproduksjon og utviklingen av ladeinfrastruktur», sier han.

IEA venter at antallet elektriske biler, varebiler, lastebiler og busser vil stige til 145 millioner innen 2030. Det vil da utgjøre syv prosent av flåten, mener IEA.

Men antallet kan stige til 230 millioner i samme periode hvis verden setter fart på sine klimatiltak i tråd med IEAs bærekraftsscenario, mener Birol. Det ville i så fall utgjøre 12 prosent av kjøretøyflåten.

IEA kommer til å komme med flere vurderinger av hvor fort skiftet til elbiler kan gå i ulike scenarioer i en omfattende plan 18. mai. Planen skal vise hvordan verdens energisystem kan omstilles til netto nullutslipp innen 2050.

I 2017 lanserte 14 regjeringer et mål om minst 30 prosent elbilandel i nybilsalget innen 2030. Blant disse var Norge, Finland, Sverige, Storbritannia, Tyskland, og Canada.

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år
De turkise søylene viser hvor mye forbrukere bruker på elbiler, mens de blå søylene viser regjeringers pengebruk på elbiler. Linjen viser regjeringers andel av totalen.

Kan velge mellom 370 modeller

Ifølge IEA brukte forbrukere i fjor 120 milliarder dollar på elbiler, opp 50 prosent fra året før. Regjeringer brukte om lag 14 milliarder dollar i ulike former for subsidier og avgiftsfritak på elbiler, ifølge byrået.

Det var 370 ulike elbilmodeller tilgjengelig i 2020, og det er ifølge IEA 40 prosent flere enn året før. 18 av de 20 største bilprodusentene har kunngjort at det kommer flere modeller fremover. Disse står for 90 prosent av bilsalget globalt.

Nå skyter også salget av elektriske motorsykler og mopeder fart, ifølge IEA. 25 millioner slike kjøretøy ble solgt i fjor, særlig i Asia.

IEA understreker at elbiler er mellom to og fire ganger mer effektive enn biler med forbrenningsmotorer.

«Elbiler kan redusere behovet for oljebaserte drivstoff, og hvis de drives med kraft med lave utslipp kan de gi betydelige kutt i utslippet av drivhusgasser», skriver IEA.

«Uten eksosutslipp bidrar elektriske kjøretøy til å redusere luftforurensning. I tillegg bidrar elektriske kjøretøy til fremgang innen batteriteknologi, en nøkkel til industriell konkurranseevne i omstillingen til ren energi», skriver IEA.

Denne oversikten viser de største bilprodusentenes mål når det gjelder salg av elbiler de neste årene.
Publisert: