Apotek-kjede kritisk til nytt forslag: Sier nei til resept-medisin i postkassen

Den nettbaserte konkurrenten Farmasiet mener folk bør kunne få reseptbelagte medisiner i posten. Apotek 1 mener en slik ordning kan svekke produktene. Nå vurderer Norges legemiddelverk å endre den 20 år gamle apotekforskriften.

Et av Apotek 1 sine lokaler.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Oppdatert: Denne saken er endret etter første gangs publisering. Legemiddelverket skal utrede om apotekforskriften skal endres, og Farmasiet ønsker en oppmykning som tillater levering til postkasse. Saken ga ved første gangs publisering inntrykk av at Apotek 1 er kritisk til Legemiddelverkets utredning, noe som ikke stemmer. Saken er oppdatert med uttalelser fra Helse- og omsorgsdepartementet siden første gangs publisering.

– Først og fremst vil oppbevaring av reseptbelagte legemidler i en postkasse påvirke legemiddelets effekt ved både varme og kulde, sier kommunikasjonssjef for Apotek 1, Silje Ensrud.

De er imot en oppmyking av dagens regelverk, som krever oppmøte enten på apotek eller postkontor. Ensrud sier dette er viktig for å sikre god pasientsikkerhet – og for å sikre at riktig person får legemiddelene utlevert.

– I tillegg er det fare for tyveri å levere til en ubemannet postkasse, og fare for at legemiddelet kommer på avveie øker.

Utreder

Legemiddelverket utreder nå om apotekforskriften skal endres, utredningen skal være klar i april.

På spørsmål fra E24 om det også blir vurdert hvorvidt private postkasser kan tilfredsstille kravet som gyldig identifikasjon, svarer helse- og omsorgsdepartementet - som er oppdragsgiver - følgende:

– Ved utlevering av legemidler som sendes skal det kreves dokumentasjon for at rett person mottar legemidlene. Det er naturlig at en utredning om fremtidens apotekregelverk også vurderer hvilke krav som i fremtiden skal stilles for å legge til rette for at legemidlene når frem til rett person.

Informasjonsavdelingen i departementet grunngir utredningen slik:

– Åpningen for salg av legemidler via nettapotek i 2016 har medført at en større andel av salg av legemidler skjer via nettapotek. Apotekregelverket er innrettet mot fysiske apotek, og er i liten grad tilpasset salg via nettapotek.

kommunikasjonssjef for Apotek 1, Silje Ensrud.

– Bedre tilbud

Daglig leder Hans Kristian Furuseth i nettapoteket Farmasiet sier dagens spore- og varslingssystemet ved postleveranse gjør at man kan være trygge på at legemidlene når frem til riktig person.

– Vi må utnytte den teknologien som finnes innen forsvarlige rammer. Apotek 1 burde tenke mer på legemiddeltilbudet i distriktene enn på hvor mye penger de står i fare for å tape om forbrukerne får et bedre tilbud enn det de har i dag, svarer han.

Bor 1,5 time unna nærmeste apotek: Advarer politikerne etter apotekgigantens trusler mot leverandører

– Fare for pasientsikkerheten

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen, er enig at det vil være enklere for sluttbrukeren å få legemiddelet i postkassen, om man benytter nettapotek.

Men er likevel tvilende til at det fører til bedre pasientsikkerhet.

– Vi vet at mange legemidler kan få endret sin effekt eller bli ødelagt hvis de utsettes for mye kulde eller varme, som er en relevant innvending i Norge. Det er også argumentert med at det kan være risiko for tyveri av legemidler fra postkasser, skriver han til E24.

BOM: Apotekforeningen har kartlagt at opp mot 3,5 av alle resepter inneholder enten feil eller mangler. I dette tilfellet skulle produktet naturligvis blandes ut i vann fremfor avføring.

Råd og veiledning

Silje Ensrud i Apotek 1 mener også at konsekvensen vil være dramatisk om man ikke har en tilstedeværende farmasøyt, som i dag er siste sikkerhetsledd før reseptbelagte medisiner blir skrevet ut til pasienten.

– Farmasøyten er autorisert helsepersonell med en viktig funksjon i helsetjenesten. Det er avgjørende med en tilstedeværende av farmasøyt, og det kravet kan ikke fravikes, forteller hun før hun fortsetter:

– Apotekforeningens undersøkelser viser at folk flest opplever det som smittetrygt å hente sine medisiner i apotek, der man i tillegg får viktig råd og veiledning rundt medisinbruk av en farmasøyt.

Daglig leder hos Farmasiet, Hans Kristian Furuseth

Krever BankID

Furuseth mener likevel at risikoen ikke er nevneverdig mye større enn ved andre forsendelser. Han begrunner det med at bestillingen vil kreve bank-id for å logge inn, at postbudet vil være bundet til postloven og at Farmasiet selvfølgelig har farmasøyter som selvfølgelig er underlagt de samme tilsynsmyndighetene og det samme regelverket.

– Du må eie et fysisk apotek for å bruke det argumentet. Det er bare tull, sikkerheten vår er minst like god, sier han og legger til:

– Levering i postkasse er et trygt og sporbart alternativ som i dag brukes blant annet til å sende sensitive helseopplysninger, kredittkort med kode og pass. I tillegg har man i Sverige sendt legemidler i postkasse i mange år med gode erfaringer. Vi mener for øvrig at de sterkeste legemidlene ikke skal sendes i postkasse, sier han.

Næringsministeren om Apotek-saken: – Glad for at konkurransetilsynet er oppmerksom på saken
Publisert: