Finanstilsynet ser stor usikkerhet om pandemi-effekten på norsk økonomi: – Mange husholdninger er sårbare

Selv om økonomien har klart seg bedre enn fryktet under pandemien, mener Finanstilsynet usikkerheten er stor. Husholdningenes høye gjeld utgjør fortsatt en «betydelig risiko», ifølge tilsynet.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Finanstilsynet legger onsdag frem sin halvårlige rapport om utsiktene for den finansielle stabiliteten i Norge.

Tilsynet fremholder at norsk økonomi har klart seg bedre enn fryktet under coronasituasjonen, men mener likevel at usikkerheten er stor.

Mener gjelden «utgjør en betydelig risiko»

– Vaksinasjon av befolkningen bidrar til at smitteverntiltak etter hvert kan trappes ned og dermed til økt aktivitet i næringer som er omfattet av myndighetenes restriksjoner, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

– Det er likevel betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i pandemien og dens effekt på realøkonomien, sier han.

Les også

«Fantastisk» gjenåpning for serveringsstedene i Oslo: – Har vært en enorm jobb

Finanstilsynet har lenge vært bekymret for norske husholdningers høye gjeldsnivå, kombinert med høye boligpriser.

– Høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi, sier Baltzersen.

Han sier videre at boligprisveksten har vært høy under pandemien, og peker også på økende gjeldsvekst og at andelen husholdninger med mye gjeld har økt de siste årene.

– Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon.

Ser stor usikkerhet om utviklingen i økonomien

Norsk økonomi ble rammet av et historisk stort fall i coronaåret 2020.

Men etter at myndighetene har trådt til med store støttetiltak, Norges Bank har satt ned renten til null og samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, har også økonomien hentet seg inn.

«Aktivitetsnivået er imidlertid fortsatt lavere enn det var før pandemien», skriver tilsynet i rapporten.

Les også

Smitteverntiltak rammet norsk økonomi i første kvartal: Fastlandsøkonomien krympet 1,0 prosent

Finanstilsynet peker også på at arbeidsledigheten er høyere enn før coronapandemien, samtidig som gjelden i bedriftene har økt.

«Boligprisene har økt vesentlig siden sommeren 2020, og husholdningenes gjeld øker igjen raskere enn inntektene», skriver Finanstilsynet.

Tilsynet peker på at utrullingen av vaksiner gir lysere utsikter for økonomien, men samtidig er det «betydelige forskjeller i tilgangen til vaksiner mellom land og regioner».

«Usikkerheten rundt utviklingen fremover er stor i både norsk og internasjonal økonomi», skriver tilsynet.

Lavere banktap enn fryktet

Finanstilsynet peker også på at bankene i fjor hadde de høyeste utlånstapene siden bankkrisen på 1990-tallet.

Lnnsomheten er likevel «fortsatt god», vurderer tilsynet. Tapene var heller ikke like store som fryktet da coronakrisen traff Norge.

Les også

Bedre lønnsomhet for finansforetakene i første kvartal

De største tapene er knyttet til olje- og offshoresektoren, en bransje som har hatt tøffe tider også før pandemien.

En stresstest tilsynet har gjennomført viser at bankene kan bli hardt rammet hvis et kraftig tilbakeslag treffer norsk økonomi.

– Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene opprettholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier Baltzersen.

Ser risiko i noteringsboom

Tilsynet trekker også frem trenden med stadig flere husholdninger som investerer i aksjemarkedet.

Småsparerne har stormet inn på børsen under pandemien. Bare i første kvartal ble 37.800 nye privatpersoner aksjeeiere, ifølge stiftelsen AksjeNorge.

Tilsynet peker på at økningen er «særlig sterk blant de yngre».

Les også

Beregning viser Euronext Growth-knekk: 38 milliarder barbert bort siden nyttår

Baltzersen trekker frem boomen av nye selskaper som blir børsnotert.

– Slike noteringer kan bidra til å øke disse foretakenes tilgang på risikokapital, men det er betydelig risiko forbundet med investeringer i nystartede selskaper, sier han.

Baltzersen sier at aktører som blant annet tilretteleggere og handelsplass har «et stort ansvar for å sikre at relevant risiko er formidlet til mulige investorer».

– Investorbeskyttelsen er særlig viktig for forbrukere, som ikke har de samme forutsetninger for å vurdere investeringsrisikoen som profesjonelle investorer.

Publisert: