Flere hender i eldreomsorgen

Mer enn halvparten av ordførerne regner med å ansette flere i eldreomsorgen.