Forbrukerrådet har røntgenfotografert ulike dagligvarer i svulmende poser og fargerike esker for å se om matkremmerne «jukser». Ifølge forbrukerportalen.no er resultatet nedslående.

— Vi hadde en mistanke om at det var for mye emballasje på en serie produkter og dessverre viste det seg at det var for mye luft i pakkene, sier Gunsteins Instefjord som er fagdirektør for handel hos Forbrukerrådet til bt.no.

Røntgenbildene, som er tatt ved radiografiutdanningen ved Høgskolen i Oslo, viser nemlig at produsentene blåser opp emballasjen med store mengder luft. Dette gjelder ikke bare for matvarer. Også esker med leker, vaskemidler, klær og husholdningsutstyr er som regel mye større enn det som er nødvendig.

— Unødvendig emballasje betyr tusenvis av unødige lastebiler på veiene og kostnadene til transport er det forbrukerne som må betale for. I tillegg blir det enorme mengder søppel, sier Instefjord.

Stort miljøproblem

Mer luft i pakkene, betyr mer papp og plast, men det er likevel ikke unødvendig emballasje som er hovedproblemet når produsentene velger luftige forpakninger.

— Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å resirkulere papp og papir. Det store problemet er alle lastebilene som kjører rundt med luft i stedet for varer. Luftige forpakninger gjør at trailerne ikke utnytter vektkapasiteten, selv om de er fylt helt opp, sier daglig leder i Dagligvarehandelens Miljøforum, Jens Olav Flekke, til forbrukerportalen.no

I løpet av ett år er det enorme utslipp som skyldes at lastebilene kjører rundt med unødvendig luft.

— Å redusere innholdet av luft i emballasje med bare ti prosent, vil bety at transportbehovet i Norge reduseres med over én halv million paller. Det ville bety ti tusen færre trailere som kjører på norske veier, altså en betydelig reduksjon av trafikk og luftutslipp, sier Flekke.

Misfornøyd med leverandørene

Flekke er misfornøyd med innsatsen til flere leverandører og mener at luftig emballasje er en ren ekstrakostnad for transportbransjen og butikkene. Videre sier han at mindre luft betyr billigere transport og lagerhold, samt mindre plassbehov i butikk. Han trekker frem godteriprodusenten Brynild som har redusert innholdet av luft, og dermed redusert både søppelmengden og utslippene fra transport.

— Brynild har gjennom optimalisering av emballasjen nesten halvert transportert volum, noe som tilsvarer 10 000 færre paller i løpet av et år, forteller Flekke til forbrukerportalen.no.

Fagdirektør for handel hos Forbrukerrådet mener mye av ansvaret også ligger hos oss forbrukere.

— Vi mistenker at forbrukerne av og til lar seg lure av store pakker. Vi tror at større pakker betyr mer innhold, men så enkelt er det ikke, sier han til bt.no

Han sier at forbrukeren må bil mer bevisste på dette og sjekke produktene.

— Vi kan også gjøre betjeningen i butikkene oppmerksomme på at vi ikke ønsker å ta med oss emballasjen hjem og at de selv kan sende den til resirkulering.

Vil følge opp produsentene

Instefjord mener produsentene må ta et grep for å løse dette problemet.

— Vi har kommet et stykke på vei i Norge og vi merker at de norske produsentene er flinkere enn de utenfor landets grenser, Men det er også viktig at vi løfter dette opp et europeisk nivå, sier han til bt.no.

Han forteller at han vil ta dette opp med samarbeidspartnere i Europa.

— I europeisk målestokk er det snakk om betydelige flere tusen trailere på veiene, bare på grunn av for mye luft i emballasjer. Det må vi få en stopper på, sier han.