Hver fjerde arbeidstager over 50 år sier de allerede har opplevd å bli diskriminert på grunn av alderen.

Det viser en ny svensk undersøkelse som er gjort på oppdrag av rekrutteringsbyrået TNG.

Sløseri

Og jo eldre man blir jo vanskeligere opplever man at det er å bytte jobb.

— Dette vitner om et enormt sløseri av kompetanse på arbeidsmarkedet, der alder veier tyngre enn kompetanse. Personer over 50 har masse erfaring, ofte sterk motivasjon og større muligheter til å fokusere på arbeidet ettersom de har småbarnsperioden bak seg, sier konserndirektør i TNG Åsa Edman Källströmer i en pressemelding.

Vanlig problem

. Han mener det er et vanlig problem at arbeidstagere over 50 år diskrimineres, også i Norge. Han har flere ganger opplevd at bedrifter kvier seg for å ansette den mest kompetente kandidaten på grunn av høy alder.

— Sverige har større arbeidsledighet enn Norge derfor er problemet trolig større der, men det foregår aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv også. Folk over 50 år vil ofte oppleve å bli diskriminert dersom de ønsker å bytte jobb, men dette kommer naturligvis an på kompetanse og bransje. Er det stor nok etterspørsel etter en kompetanse så vil ikke dette være noe problem, sier Simonsen.

Tro på deg selv

Hans råd til arbeidstagere over 50 år som vil bytte jobb er så tro på seg selv.

— Du må tro at du kan gjøre en god jobb. Også er det lurt å fremheve hvilke fortrinn man har som 50+ i arbeidslivet: man er som regel en mer stabil arbeidskraft, privatlivet forstyrrer ikke lenger jobben ettersom barna er store, og man har mye erfaring og kompetanse. Det er også lurt å vektlegge at man henger med i tiden, ved å fremheve at man bruker nye dataverktøy og at man er villig til å utvikle seg.

Går glipp av kompetanse

Simonsen tror det er flere arbeidsgivere som går glipp av kompetent arbeidskraft fordi de er for aldersfokuserte.

— Det kan være flere grunner til det. Mange ansetter folk som er like seg selv og det betyr at de ansetter folk rundt egen alder. Også er det slik at mange lar seg påvirke av dagens ideal om ungdommelighet og skjønnhet.

Når Simonsen holder kurs i arbeidsrett og diskriminering for bedrifter pleier han ofte å spørre:

— Hva er det som er så attraktivt ved ungdommelighet? Er det umodenheten, den manglende arbeidserfaringen eller det at de bruker hele dagen til å surfe på nettet? Jeg ønsker vise med dette at bildet er nyansert og at det viktigste er at man ansetter egenskaper og kompetanse fremfor alder. Det finnes både innovative 60-åringer og 25-åringer som aldri tenker nytt.