• (1/2)
    LUFTIGE PRODUKTER: Forbrukerrådet har røntgenfotografert dagligvarer og funnet ut at produktene bare er halvfulle. FOTO: FORBRUKERRÅDET

Halvfulle dagligvareprodukter

Forbrukerrådet har røntgenfotografert dagligvarer. Resultatet er nedslående.