Markedet for selskapets teknologi for fangst og lagring av CO2 er «dødt», ifølge styreleder Øyvind Eriksen.

— Markedet har forsvunnet av flere grunner. Det er avhengig av støtte fra offentlige myndigheter. I dag er ikke forutsetningen om støtte fra myndighetene og enighet blant energiselskapene lenger til stede, sier han til Dagens Næringsliv. Eriksen bekrefter at nedleggelse av Aker Clean Carbon er et av alternativene.

Selskapet har tapt stort på at den såkalte månelandingen på Mongstad krasjlandet, og i forrige uke besluttet britiske myndigheter å trekke seg fra planene om et fullskalaprosjekt i Skottland.

I Aker Solutions regnskap for tredje kvartal, som ble lagt fram torsdag, blir verdien av Aker Clean Carbon skrevet ned til null.

Aker Solutions Asa hadde et driftsresultat før avskrivninger på 322 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 733 millioner kroner i samme periode i fjor.