• STENGJER IKKJE: Ola Braanaas, som driv handelsstaden Skjerjehamn, sa at han truleg ville stenge viss vindmølleplananen i nabolaget vart vedtekne. FOTO: FRED IVAR KLEMETSEN

Klart for vindmøller i Gulen

Kommunestyret i Gulen seier ja til vindmøllepark på Brosviksåta, med inntill 52 vindmøller.