I 2006 forlot skipet Probo Koala Nederland med kurs for Elfenbenskysten med flere hundre tonn giftige kjemikalier om bord.

I hovedstaden Abidjan ble giften dumpet på åpne fyllinger, og snart begynte lokalbefolkningen å klage over helseproblemer.

Trafigura har hele tiden påstått at kjemikaliene ikke var helseskadelige, men 17 personer skal ha mistet livet i forbindelse med utslippet.

De har også hevdet at avfallet ikke inneholdt det svært giftige stoffet hydrogensulfid, som i obduksjonsrapportene fra Elfenbeinskysten står oppført som dødsårsak.

Fredag dømte en nederlandsk domstol Trafigura til å betale en bot på 1 millioner euro for å ha brutt EUs lover om eksport av miljøavfall.

— Trafigura satte egenniteresser over miljøet og menneskers helse, konkluderte aktor Look Bougert.

Domstolen har dessuten dømt kapteinen på skipet, den 46 år gamle Sergej Tsjertov, til fem års betinget fengsel. Den 43 år gamle Trafigura-ansatte Naeem Ahmed ble ilagt en bot på 25.000 euro, tilsvarende 200.000 kroner, skriver NTB.

Det sveitsiskbaserte selskapet var også innblandet da tankanlegget til Vest Tank eksploderte i Sløvåg i mai 2007. Trafigura fikk vasket såkalt cokerbensin ved anlegget i Sogn og Fjordane, men saken ble senere henlagt av Økokrim.