Utsiktene for verdensøkonomien er blitt svakere i løpet av våren. Pengefondet nedjusterer derfor sine anslag for den globale veksten resten av året og neste år.

Gjeldskrisen på begge sider av Atlanteren har skapt stor uro og nervøsitet i verdens finansmarkeder.

Eurokrisen har vært episenteret for denne uroen, fastslår Det internasjonale pengefondet (IMF) i en oppdatert analyse av utviklingen i verdensøkonomien.

«Eurolandene må lykkes»

Uten en løsning av gjeldsproblemene kan de store svingningene i renter, aksjekurser og prisene på råvarer forsterkes ytterligere, advarer IMF.

Den mest umiddelbare faren er utviklingen i eurolandene i EU. Rentene på statsgjelden til utsatte land som Italia og Spania har på ny skutt i været de siste ukene.

Hvis politikerne med sine mange krisetiltak ikke klarer å løse problemene, kan gjeldskrisen vokse videre.— Enkelt sagt må kriselandene i eurosonen lykkes, sier IMFs sjeføkonom Olivier Blanchard.

Krisebankene

I vår har eurokrisen handlet mye om å redde spanske banker fra å gå konkurs etter eiendomskrakket i landet.

IMF roser EU-toppmøtets vedtak om å arbeide for bedre tilsyn og regulering av bankvesenet i hele Europa. Blant annet kan kriserammede banker i fremtiden få låne penger direkte fra eurolandenes krisefond uten at statsgjelden i bankenes hjemland øker.

Dermed brytes de uheldige båndene mellom stater i gjeldskrise og vaklende banker, påpeker IMF-økonomene.

Rom for nye rentekutt

Men disse tiltakene må suppleres med større fremgang i arbeidet for å etablere en bank— og budsjettunion. Dessuten må kriselandene gjennomføre innstramningene og reformene i sin økonomi, mener IMF.

Pengefondets økonomer mener det også er rom for nye rentekutt i eurolandene for å fremme ny økonomisk vekst.

Eurolandenes sentralbank (ESB) satte ned renten til rekordlave 0,75 prosent for to uker siden.

Også de uløste budsjettproblemene og den store statsgjelden i USA kan kvele veksten i amerikansk økonomi. Det vil få betydelige virkninger for resten av verden.

IMF advarer mot en for kraftig innstramning i statsutgiftene i USA neste år.

Økonomien er blitt et hovedtema i valgkampen foran presidentvalget i november.

Pengefondet anbefaler amerikanske politikere om å bli enige om å øke taket på hvor høy statsgjelden kan være.

Å utsette en slik avgjørelse øker risikoen for ytterligere uro i finansmarkedene med høyere renter på nye statslån som et resultat, påpeker IMF.