Fondet er klokken 10.17 verdt 3660 milliarder kroner.

Den prosentvise avkastningen var på — 2,2 prosent, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen fondet måler seg mot.

Fondet var verdt 3561 milliarder kroner da kvartalet tok slutt 30. juni.

— En svakere utvikling enn ventet i verdensøkonomien tynget aksjemarkedene i andre kvartal. I tillegg økte usikkerheten rundt konsekvensene av den europeiske statsgjeldskrisen, sa fondets administrerende direktør Yngve Slyngstad da han presenterte tallene klokken 10 fredag formiddag.

Skatteinntekter fra olje- og gassektoren pøses daglig inn i fondet, som består av cirka 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner (rentepapirer), i tillegg til 0,3 prosent i eiendomsinvesteringer.

Facebook på trynet

Aksjedelen av fondet gikk ned med 4,6 prosent, mest på grunn av nedtur for olje- og gassaksjene, mens rentepapirene bidro positivt med 1,5 prosent.

Facebook var blant de største nyinvesteringene Statens pensjonsfond utland (SPU, populært kalt Oljefondet) var med på i kvartalet. Det sosiale nettverket ble børsnotert 17. mai til 38 dollar pr. aksje. Senere har kursen stort sett falt, og ligger nå på 21 dollar pr aksje.

— I USA har vi en forvaltning som ligger veldig indeksnært. Det betyr at når et selskap kommer på børs, kjøper vi oss som oftest inn, forklarer Slyngstad.

Han legger til at fondet eier noe over 0,1 prosent av Facebook. Årsaken til at andelen er såpass liten (fondet eier ofte 1-2 prosent av børsnoterte selskaper), er at enkelte av aksjonærene, som gründer Mark Zuckerberg, eier en svært stor andel av Facebook.

Den britiske banken Barclays bidro imidlertid mest negativt, mens mobiloperatøren Vodafone bidro mest positivt.

Eiendomsporteføljen består i hovedsak av rett til leieinntektene i store deler av Regent Street i London og en del eiendommer i Paris. Eiendomsinvesteringene ble 0,3 prosent mer verdt i løpet av kvartalet, ifølge Slyngstad.

Følg oss på Facebook!

Rømmer Sør-Europa

Fondet fortsetter, som tidligere varslet, å selge seg ut av statsobligasjoner utstedt av euroland med svært høy gjeld.

— Men vi har fremdeles investeringer i spanske og italienske statsobligasjoner, sier Slyngstad.

Fondet er nå omtrent helt ute av Irland og Portugal. Oljefondet ble i mars tvunget til å slette mye av sine investeringer i greske statsobligasjoner, da landet fikk restrukturert gjelden sin.

Kjøper på billigsalg

Noe av det mest unike med det norske Oljefondet, som er blant verdens største statlige investeringsfond, er at det har evigheten som horisont. Dagens handlingsregel tilsier at politikerne bare får bruke avkastningen av fondet, mens pengene som strømmer inn fra olje- og gassindustrien, skal bli værende i fondet for evig tid.

Når aksjekursene faller, betyr det mindre å rutte med for Regjeringen. Men samtidig betyr det at fondet kjøper nye aksjer og rentepapirer billig, sammenlignet med tidligere kurser.

Slyngstad og hans medarbeidere fikk tilført 72 milliarder friske oljekroner i løpet av andre kvartal. Det betyr at fondet kjøpte nye aksjer og obligasjoner for omtrent 1,1 milliarder kroner hver eneste arbeidsdag i april, mai og juni.

Raske biler

I tillegg til Facebook har Oljefondet også kjøpt seg inn i Formula One i løpet av kvartalet. Selskapet eier de kommersielle rettighetene til Formel 1-løpene.

Formula One er foreløpig ikke børsnotert, men planlegger notering på Singapore-børsen. Dette er dermed Oljefondets første kjøp av unotert selskap som planlegger en børsnotering.

Fondet er ved pressekonferansens slutt, klokken 10.40, verdt 3656 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4 milliarder kroner på 23 minutter.