«Kjøp laks med begge hender».

Slik lyder den unisone anbefalingen fra et samlet analytikerkorps. For meglerhusene har på rekke og rad den siste måneden anbefalt å gå hardt inn i laksesektoren.

RS Platou Markets gjorde det allerede i mars. Siden mai av har Nordea Markets, First Securities og AGB Sundal Collier oppgradert hele sektoren til kjøp.

Det samme har Pareto Securities som også har kastet seg på kjøpsbølgen.

Er det en sektor som virkelig har opplevd rally mens resten av børsverden har bitt negler og fryktet et sammenbrudd i eurosonen så er det sjømatindeksen.

I den grusomme mai-måneden, som var den nest verste på Oslo Børs på 29 år, gikk fiskeindeksen vesentlig bedre enn hovedindeksen. Og for John Fredriksen-eide Marine Harvest har den siste måneden vært en eneste lang fest.

Aksjehopp tross prisfall

Dette på tross av at lakseprisene i samme periode har falt fire uker på rad fra 31,18 kr. per kg til 24,08 kr. sist uke.

— Basert på utsiktene for laksemarkedet alene kunne det virke litt tidlig å gå hardt inn i lakseaksjene nå ettersom det fortsatt ligger an til å bli en noe utfordrende periode fremover. Store laksevolum skal ut i sommermånedene og man har en MTB-begrensning (maksimal begrensning på biomasse i sjøen, journ. anm.) som vil bidra til et ekstra høye slaktevolum i enkelte uker.

— Med tanke på at de nærmeste månedene fremdeles vil være litt ruglete i laksemarkedet ventes lakseprisene å holde seg moderate i enda noen måneder til, sier sjømatanalytiker i Swebank First Securities, Henning C. Steffenrud, til aftenposten.no

På bare litt over en måned, siden dagen før laksegiganten presenterte tallene fra første kvartal, har aksjen steget ekstreme 26,4 prosent.

Og mens hovedindeksen har hatt en nullvekst siste måned, har sjømatindeksen lagt på seg fete 12,5 prosent.

At aksjene har steget så raskt i en periode med fallende priser er for mange et paradoks. Men ifølge Steffenrud gjenspeiler denne utviklingen at forventningene om en vanskelig periode allerede var priset inn i aksjene samt at utsiktene for laksemarkedet ser betydelig bedre ut mot slutten av året og inn i 2013. Dette reflekteres også i forward prisene som viser stigende priser for samme periode.

Ifølge et samlet analytikerkorps er tiden kommet for å kjøpe lakseaksjer. Sektoren har gått som en kule den siste måneden, og ifølge Swebank First Securities-analytiker Henning C. Steffenrud er aksjene nå svært attraktivt priset.
Swebank First Securities

— Det blir et timingsspørsmål, på et eller annet tidspunkt må man løfte blikket og se igjennom den tøffe perioden. I starten av juni anbefalte vi derfor våre kunder å posisjonere seg i sektoren og benytte eventuelle svake perioder de neste månedene til å styrke sine posisjoner ytterligere. Sentimentet skifter fort og selv om vi fortsatt mener at det er en attraktiv oppside for Marine Harvest har kursutviklingen de siste ukene vært overraskende sterk, sier Steffenrud.

Etter det brutale prisfallet i fjor der prisene halverte seg fra nivåer på 44 kroner til det høyeste til så vidt over 18 kroner under et halvt år senere. Prisfallet førte til at 38 milliarder kroner av de børstnoterte sjømatselskapenes markedsverdi ble skrellet av.

Analytikerne mener nå at aksjene er på bunnen av syklusen, og at det er fundmentale forskjeller i laksemarkedet som gjør at man nå er langt mer optimistisk enn hva man var ved inngangen av året. Grieg Seafood, Lerøy, Cermaq, Salmar og Marine Harvest er alle aksjer med betydelig oppside, ifølge analytikerne.

Konsumvekst i Europa opp 40 prosent

For på tross av at tilbudsveksten hittil i år har vært på formidable 30 prosent har prisene vært langt høyere enn først antatt, hovedsakelig på grunn av at etterspørselen etter laks er markant forbedret.

Laksekonsumet i Europa er 40 prosent opp sammenlignet med ett år tilbake. I tillegg har laksen fått fotfeste i helt nye markeder verden over. Når man i tillegg vil oppleve en vesentlig forbedret markedsbalanse allerede fra november betyr det at prisene igjen er på vei opp.

På Norges Sjømatråds mini-seminar for laks presenterte Amund Braathen, senior konsumentanalytiker i Norges Sjømatråd tall fra de største laksemarkedene i EU som får oppdretterne til å juble.

- Tallene er positive. Konsumentene handler laks oftere og handler i større volum hver gang. Vi ser nå at prisfallet har helt klart vært med på å «booste» laksen ut til konsumentene og sluttforbrukeren, sier Braathen.

- Tallene er positive. Konsumentene handler laks oftere og handler i større volum hver gang. Vi ser nå at prisfallet har helt klart vært med på å «booste» laksen ut til konsumentene og sluttforbrukeren, sier Amund Braathen, senior konsumentanalytiker i Norges Sjømatråd. Sammenlignet med et år siden er laksekonsumet i Europa opp 40 prosent.
Henrik Wiedswang Horjen

Denne oppfatningen deles også av professor ved Universitet i Stavanger, Frank Asche.

— Det ser bedre ut enn hva man hadde grunn til å tro. Slik det ser ut nå kommer 2012 til å bli et rimelig greit år i motsetning til et kriseår man først var forespeilt, sier professoren før han legger til:

— Så lenge etterspørselsveksten holder seg synes hovedutfordringen på mellomlangsikt å produsere nok laks. Tilbudssiden er mest usikker og mest sannsynlig den begrensede faktoren for næringens vekst fremover, sier Asche og sikter til at med dagens konsesjonsnivå og politiske begrensninger er lakseproduksjonen her til lands i ferd med å nå taket.

PIGS-landene øker importen

Til og med i de økonomisk skakkjørte PIGS-landene (Portugal, Italia, Spania og Hellas) er laksekonsumet vesentlig opp. Disse landene økte importen av norsk sjømat med 600 millioner kroner, tilsvarende nesten elleve prosent fra 2010 til 2011, hvilket sjeføkonom i DnB Markets Øystein Dørum omtalte som et paradoks.

For mens oljeprisen er på synkende kurs i et usikkert Europa har lakseprisene en prognose på at de vil stige seg betraktelig fra dagens nivåer på 24 kroner.

Steffenrud mener oppdrettsektoren til en viss grad er skjermet mot uroen som ellers preger Europa.

- Alle aksjer vil til en viss grad preges av den generelle økonomiske situasjonen og investeringsklimaet på børsen. Men samtidig er det slik at laks kanskje ikke er mest sensitiv i forhold til de urolighetene vi ser nå, blant annet fordi lakseprisene har kommet såpass mye ned. Hadde lakseprisen vært rundt 40 kroner som i fjor hadde det vært mye større grunn til bekymring isolert sett mot den økonomiske situasjonen, sier analytikeren.

— Laks har blitt billigere og er nå konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre proteinkilder. Da er det ikke like aktuelt å kutte laks fra et rent prisperspektiv, sier Steffenrud.

Anbefalingen er dermed klokkeklar: «Kjøp laks med begge hender».