Avtalen mellom gruve— og råvareselskapet Glencore og mineri- og metallselskapet Xstrata, begge multinasjonale selskaper basert i Sveits, er verdt 410 milliarder kroner. Til sammenligning er Statoils børsverdi 470 milliarder kroner.

Oljefondet har i løpet av de siste årene kjøpt seg kraftig opp i Xstrata, for å kunne ha et sterkere ståsted mot fusjonen. Oljefondet er nå fjerde største eier av Xstrata, med en eierandel på nesten tre prosent.

Det skriver The Financial Times.

Xstrata og Glencore driver gruver i mer enn 40 land over hele verden. Xstrata drifter blant annet et nikkelverk i Kristiansand.

Fremtiden i våre hender gikk tidligere i vår hardt ut mot Oljefondets investeringer i Glencore, som organisasjonen mener bryter en rekke menneskerettigheter, meldte NRK. Oljefondet hadde ved inngangen av 2012 investert 900 millioner kroner i Glencore.

Går sammen med Qatar

Ifølge Financial Times begynte Oljefondet å kjøpe seg opp etter at å ha indikert til selskapene at det var mot fusjonen, Fondet har ifølge avisen slått seg sammen med Qatars oljefond for å gå i mot avtalen. Også Qatar har kjøpt seg kraftig opp den siste tiden - noe som gir de to fondene et de facto veto i saken.

Qatar krever større gevinst fra fusjonen enn det Glencore er villig til å betale. Glencore tilbyr 2,8 aksjer i selskapet for hver aksje i Xstrata. Men i juni sa Qatar at 3,25 aksjer «ville være et mer passende distribusjon av fordelene ved fusjonen».

Glencore og Xstrata har to uker på seg til å overtale lederne for de to oljefondene, Yngve Slyngstad og Ahmad al-Sayed om å redde avtalen før eierne av Xstrata skal stemme over avtalen.

Ingen «big deal»

Det store gapet mellom det Qatar krever og det de to selskapene er villig til å tilby, har fått markedet til å tvile på at fusjonen vil gjennomføres. Ledelsen i de to selskapene har gått langt i å understreke at selskapene også står støtt på egne ben.

- Hvis fusjonen ikke skjer er det ingen «big deal». Det er ikke den eneste avtalen vi kan gjøre, sa administrerende direktør for Glencore, Ivan Glasenberg, i en konferanse med investorer.

Hverken oljefondene eller de to selskapene har ønsket å kommentere saken ovenfor Financial Times.

Heller ikke overfor Aftenposten ønsker Oljefondet å gi ytterligere kommentar.

— Vi ønsker ikke å kommentere enkeltinvesteringer, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.