Norsk tap om børseierskap

EFTA-domstolen har avgjort at Norges eiergrenser for Oslo Børs er i strid med EØS-reglene.