Det viser en ny rapport fra det internasjonal korrupsjonsjagerbyrået Transparency International.

Byrået har undersøkt verdens 105 største børsnoterte selskaper når det gjelder hvor mye selskapsinformasjon som er åpent tilgjengelig i de ulike landene selskapene opererer i.

Store internasjonale selskaper som opererer i Norge, som den tyske mobilleverandøren Siemens, leskedrikkgiganten Pepsi og den franske kosmetikkprodusenten L'Oréal har ingen tilgjengelig informasjon om investeringer, skattebetalinger eller omsetning åpent tilgjengelig (se oversikt).

Ifølge Transparency International gjør dette det svært vanskelig å følge pengestrømmer, begrense hvitvasking av penger, unndragelse av skatt og annen pengekriminalitet.

Kun fem driver åpent

Oversikten viser at mens 44 av disse har kontorer i Norge, er det kun fem av dem som har informasjon om selskapet åpent tilgjengelig for offentligheten. Mens to av selskapene opplyser om omsetning i Norge, opplyser tre selskaper om hvor mye skatt de har betalt.

Ingen av de 44 selskapene opplyser om investeringer, inntekter før skatt eller hvor mye de har gitt til lokalsamfunnet.

Aller verst er finans— og banksektoren, viser undersøkelsen, mens olje- og gassektoren kommer godt ut.

Statoil på topp

Av alle selskapene i undersøkelsen havner Statoil helt på topp når det gjelder anti-korrupsjonsarbeid.

Selskapet får full score når det gjelder rapportering på antikorrupsjons-arbeid og hvor åpent selkapsinformasjon ligger tilgjengelig.

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen
Statoil

Like godt er ikke selskapet på å rapportere i de 39 andre land der selskapet opererer, og selskapet scorer halvparten så bra på dette som på hvor åpen selskapet er i Norge.Mens Statoil rapporterer omsetning, hvor mye skatt selskapet betaler samt hvor mye selskapet bidrar til lokalsamfunnet der det opererer, er ikke investeringer eller inntekter før skatt åpent tilgjengelig i de landene Statoil opererer.

— Selv om en så omfattende rapportering ikke er et krav, har vi valgt å være åpne. Men dette er jo en balansegang mellom det å gi informasjon og tiden det tar å hente den inn, i tillegg til at vi ikke vil gi ut informasjon som kan være en konkurranseulempe, sier pressetalsmann i Statoil, Bård Glad Pedersen.

— Vi er glad for den anerkjennelsen dette gir oss, og har samtidig forståelse for at enda mer informasjon er ønskelig.

Mer åpenhet enn før

Det går likevel riktig vei: To tredjedeler av de 105 selskapene offentliggjør nå sitt antikorrupsjonsarbeid, mot under halvparten i 2009.

Korrupsjonsjegerne er likevel bekymret.

Organisasjonen peker på at åpenheten er minimal i landene i eurosonen, der gjeldskrisen nå regjerer. I Hellas og Spania er det for eksempel svært få eller ingen selskaper som oppgir hvor mye de betaler i skatt.

Mens Statoil kommer best ut på oversikten, havner tre kinesiske banker nederst på listen. På en skala der 0 er minst åpenhet og 10 er mest, scorer Bank of China 1,1, Bank of Communicators 1,7, og China Construction Bank 1,9.

Mens Statoil oppnår en score på 8,4, oppnår det russiske oljeselskapet Gazprom elendige 2,8. Oljeselskapene BG Group og BP puster Statoil i nakken og scorer også høyt.

Selskapene har en verdi på mer 11 000 milliarder amerikanske dollar.

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen
Statoil