En perle i naturskjønne omgivelser, 300 meter fra badestrand og med kort vei til alle servicetilbud.

Slik omtalte selgeren huset som lå til salgs på Finn.no i august 2010. Et ektepar fra Stord fant drømmehuset, som ble formidlet privat av en kvinne i 40-årene fra Stord.

— Man regner jo med at folk har hederlige hensikter. Vi drømte ikke om at noe slikt kunne skje, sier kjøperen, som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde i BT i forkant av rettssaken.

2. oktober møter ekteparet selgeren i Sunnhordland tingrett. Selger er tiltalt for grovt bedrageri, og skal ifølge tiltalen fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ha inngitt fiktive bud og dermed villedet kjøper til å høyne sine bud.

- Tiden var knapp

— Vi mottok en anmeldelse fra huskjøperne ved advokat Håkon Skimmeland. Det er tatt ut tiltale. Kjøperne har også bedt påtalemyndigheten om å nedlegge påstand om erstatning til dem, sier politiadvokat Bjarte Myklebust ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Kjøperen forteller at de fant huset på Finn.no. I annonsen skal de ha fått opplyst at det forelå et bud på 2.850.000 kroner.

— Vi la derfor inn et bud på 2.900.000, forteller kjøperen.

Selv stod han på reisefot og skulle på jobb i Afrika. Tiden var knapp. Han forteller videre at selger tok kontakt og opplyste at det var kommet et nytt bud på 3.050.000 kroner.

— Dette var en fredag, men vi kom oss likevel i banken og fikk til svar at vi kunne gå opp til 3.100.000, forteller mannen.

- Vanskelig sak

Ekteparet fikk tilslaget på huset. Vel tilbake fra jobbreisen, ønsket mannen å sjekke budloggen for å finne ut hvilke andre som hadde vært interessert i huset og sjekke at budene var reelle.

— Vi tok kontakt med selger, men hun kunne ikke gjøre rede for budene. Da fattet vi mistanke, sier mannen.

Ifølge tiltalen anser politiet både budet på kroner 2.850.000 og det på 3.050.000 som fiktive.

— Både jeg og mine klienter er tilfredse med at påtalemyndigheten har tatt saken alvorlig, og vi registrerer at de har funnet grunnlag for å ta ut tiltale. For mine klienter er dette en vanskelig og frustrerende sak, både fordi det er snakk om store verdier og fordi det er snakk om en liten plass.

— De har likevel funnet det helt nødvendig å finne en avklaring, sier advokat Håkon Skimmeland, som bistår kjøperne i saken.

- Mye å passe på

Han forteller at klientene hans i lengre tid forsøkte å få ut dokumentasjon fra selger på budene og slet med å få selger i tale.

— Bør folk være på vakt dersom hus blir lagt ut for salg uten eiendomsmegler?

— Ja, folk bør være på vakt, men jeg tror også private selgere bør være ekstra obs på at de går frem på en ryddig og grei måte. De som velger å selge privat, gjør det ofte fordi de ønsker å spare penger, men det er mye å passe på, sier advokaten.

Ifølge selgerens advokat, Håkon Velde Nordstrøm, erkjenner hun ikke straffskyld.

— Jeg kan ikke si mer om hvorfor hun ikke erkjenner straffskyld. Det må komme frem i retten, sier Nordstrøm.

Ikke første gang

Det er ikke første gang hus blir solgt etter fiktive bud. I mars i 2011 var det en megler i Bergen som opererte med fiktive bud i forbindelse med salg av en rekkehusleilighet. Og i 2009 måtte en eiendomsrådgiver hos ett av Aktiv-kontorene i Bergen slutte på dagen på grunn av «svikaktig opptreden overfor arbeidsgiver, selger og kjøper». Lovbruddet ble avdekket etter en ekstraordinær gjennomgang av budjournalen, hvor det gikk frem at rådgiveren hadde lagt inn et fiktivt bud på en eiendom.

Eiendomsmeglere er pliktige til å føre en logg over alle bud som kommer inn. Denne skal uoppfordret legges frem for både selger og kjøper når salget er gjennomført. Andre budgivere kan også sjekke budloggen i etterkant.

Ikke tilsyn med private

Wilhelm Mohn Grønstad er sjef for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet. Han sier at de som selger hus privat ikke er under noen form for tilsyn.

- Det er ingen som passer på de private selgerne. Men de må selvsagt forholde seg til straffeloven, sier Mohn Grønstad.

Hans seksjon passer på de profesjonelle meglerne.

— Vi har ikke noe grunnlag for å tro at fiktive bud er utbredt i eiendomsmeglerbransjen. Vi har sett noen få enkelteksempler, sier fagdirektøren.

Han sier påstander om fiktive bud har forfulgt bransjen i mange år.

— Men først i fjor, i 2011, fikk vi et par dokumenterte tilfeller av det. Vi har heller ikke inntrykk av at slike bud er utbredt i private salg.

Mohn Grønstad ser ikke for seg at det er mulig å lage et slags privatsalgets svar på Finanstilsynet.

— Det er vanskelig å se at det skulle være mulig å få på plass en regulering av dette. Jeg kan ikke se hvordan det skulle skje.

- Si at du vil be om budlogg

Thomas Bartholdsen er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

Han sier at en privat selger ikke er like pliktig som en profesjonell eiendomsmegler til å føre budlogg.

— Men også en privat selger vil jo ha interesse av at du som budgiver har tillitt til at det skjer en reell prosess, sier Bartholdsen.

Han tar forbehold om at han ikke kjenner den konkrete saken, og uttaler seg på generelt grunnlag.

— Det er ingenting i veien for at du som budgiver sier til en privat selger at kommer til å be om budlogg, eller en oversikt over budene som er kommet inn.

«Interessant sak»

- Hva gjør man hvis man mistenker fiktive bud?

— Det er en god forholdsregel å gjøre oppmerksom på at man kommer til å be om oversikt over de innkommende budene, før man øker budet sitt.

Bartholdsen sier at den alminnelige avhendingsloven er den samme om man selger privat eller gjennom megler.

— Og avtaleretten gir selvfølgelig ikke adgang til å prøve å svindle noen, sier han.

Fagdirektøren sier det blir interessant å følge den kommende rettssaken.

— Hvis det viser seg at manglende evne til å dokumentere innkommende bud kan være en del av grunnlaget for en tiltale, er det interessant. Jeg vil tro at problemstillingen fiktive bud i privatsalg kan ha vært oppe tidligere, men jeg kommer ikke på nylige saker som er blitt tatt til retten, sier Bartholdsen.

Kjenner ikke omfanget

- Hva vet dere om omfanget av fiktive bud ved hussalg?

— Det er ikke nyere undersøkelser som viser hvor vanlig dette er. Finanstilsynet slo i 2011 ned på noen tilfeller av manglende budlogg hos meglere, og sa at de ville skjerpe kontrollen med dette. Vi håper at fokuset fra Finanstilsynet vil en preventiv virkning.