I august var 366.000 mennesker uten arbeid i nabolandet. Det tilsvarer 7,2 prosent av arbeidskraften i Sverige.

I samme måned i fjor lå arbeidsløsheten på 6,6 prosent, ifølge det svenske statistikkbyrået SCB. Det er særlig blant menn at arbeidsløsheten øker.

Ifølge sesongjusterte tall er arbeidsløsheten oppe i 7,8 prosent, det vil si 396.000 personer.

Den kortsiktige trenden er dermed svakt stigende, ifølge SCB.