Stadig flere banktjenester gjøres i dag av kunden selv. Det gir store muligheter for selskaper som leverer tjenester for selvbetjening på mobil og web.

— Bankene har ikke noe valg, de må henge med der kundene er når det gjelder applikasjoner til mobilbank, sier Henrik Lie-Nilsen til Bergens Tidende.

I 1995 etablerte bergenseren programmeringssselskapet Knowit Reaktor, som leverer løsninger på mobil og nettløsninger til norske, svenske og danske banker og finansieringsselskaper. 15 år senere solgte han seg ned - og satt igjen med et utbytte og en salgsfortjeneste på 50 millioner kroner.

I dag eier Lie-Nilsen åtte prosent av selskapet, og han sitter for 2011 igjen med et aksjeutbytte på 1,6 millioner kroner.

Inntektene opp 29 prosent

— Digitaltrenden har for alvor fått fotfeste, og det forplanter seg til de fleste virksomhetsområdene vi driver med. Det gir ringvirkninger.

Av inntekter på 170 millioner kroner i fjor, kom 52 millioner kroner fra løsninger for banker og finansselskaper. På ett år har inntektene økt med 29 prosent.

Det siste året har selskapet fortsatt med å ekspandere i Norge. Knowit Reaktor har kjøpt opp en virksomhet i Stavanger og i tillegg startet en spesialistvirksomhet innenfor programvare i Bergen.

Tror på mer vekst

Lie-Nielsen har tro på fortsatt vekst i tiden som kommer og mener potensialet for vekst er størst i Oslo og Stavanger.

— Vi opplever at markedssituasjonen er god. I Norge har vi ambisjoner om ytterligere vekst i årene fremover, sier Lie-Nielsen.

Resultatet før skatt ble i fjor på 27,27 millioner kroner, og årsresultatet 26,9 millioner kroner. Målt mot fjoråret har bunnlinjen styrket seg med 7,4 prosent.

Det svenske it-selskapet Knowit er i dag største eier med 53 prosent av aksjene.