• BRODRØM: Slik kan en skråstagbro med flytebro over Bjørnafjorden se ut. Broen vil bli Norges lengste. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Ny E39 splitter Os

Debatten om hvor nye E39 til Stord skal gå, splitter Os-samfunnet. Også innad i Frp er det kritiske røster til bro.