EU vedtok på toppmøtet i juni en vekst— og sysselsettingspakt som topplederne nå prøver å ta videre. Det skulle ikke vedtas noen endelige tiltak fredag, men som på torsdagens møte prøvde man å bringe prosessen og arbeidet videre. EU-landene lovte derfor å vise «vilje og forpliktelse» fremover.

EU-kommisjonen har imidlertid advart om at arbeidet går for langsomt, noe Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt er enig i.

— Det kan kun gå for langsomt, understreket hun da diskusjonene startet fredag.

Uenighet

Etter flere timer med harde forhandlinger ble EU-lederne torsdag enige om et kompromiss om planene om en bankunion og et felles europeisk banktilsyn:

Målsettingen er at det juridiske rammeverket for banktilsynet skal være klart ved årsskiftet, og så skal tiltaket fylles med innhold det neste året.

Frankrike har vært pådriver for en rask innføring, mens tyskerne har holdt igjen og fremmet grundighet over hastverk.

Kompromisset med et rammeverk innen nyttår og så tid til å utvikle instrumentet, omtales av analytikere som et typisk europeisk kompromiss, hvor alle får noe.

Det er stor uenighet om innholdet i bankunionen og hvordan banktilsynet skal organiseres og gjennomføres, så diskusjonene fremover blir krevende.

Uavklarte spørsmål

EU må nå blant annet finne ut av rollen til Den europeiske sentralbanken og hvor mange banker som skal omfattes. Hvordan en felles garantiordning for bankinnskudd og sanksjoner mot banker i krise skal håndteres, er også vanskelige punkter.

Ettersom britene ikke vil være med i bankunionen, blir den gjeldende for eurolandene og øvrige land som vil være med.

Både Sverige og Danmark vurderer deltakelse, men vil ikke forplikte seg til noen deltakelse før flere krav om innflytelse og sikkerhet er innfridd.

Forhandlingene om tidsplanen for banktilsynet pågikk til langt på natt for EU-lederne.

— Det var et langt, men produktivt møte, sa EU-president Herman Van Rompuy i Brussel fredag.