Herkules, som i dag kontrollerer cirka 50 prosent av Aibel, selger seg som følge av avtalen helt ut av selskapet. Ferd inngår samtidig et partnerskap med Ratos som innebærer at de to selskapene vil eie 50 prosent hver i Aibel, skriver Aftenbladet.no.

Slik kommenterer Ferd-sjef Johan H. Andresen nyheten på Twitter:

«Ikke gærnt! Kick-ass returns og meget renommert ny partner for Ferd når vi reinvesterer i stjernen Aibel.»

Verdt 8,4 milliarder

Ratos vil selv eie cirka 32 prosent, mens det svenske Sjätte AP-fonden vil eie cirka 18 prosent. Ratos ivaretar imidlertid Sjätte AP-fondens eierinteresser slik at selskapet dermed vil representere 50 prosent av de totale eierinteressene i Aibel. Kjøpesummen for 100 prosent av aksjene i Aibel er satt til en egenkapitalverdi på 5,4 milliarder norske kroner. Totalverdien i Aibel er om lag 8,4 milliarder kroner.

— Aibel driver i et marked i sterk vekst og har langvarige kunderelasjoner, en unik forretningsmodell, solid ordrebok og svært kompetente ansatte. Til sammen gjør dette Aibel til en svært interessant investering for Ratos. Vi har fulgt bransjen og Aibel i flere år og er derfor svært fornøyd med at vi nå får være med å videreutvikle selskapet sammen med Ferd. Vi ser eierskapet sammen med Ferd som en klar styrke i denne avtalen, og vi håper at vi kan samarbeide enda mer i fortsettelsen, sier administrerende direktør Susanna Campbell i Ratos, ifølge pressemeldingen.Aibel har cirka 8.000 medarbeidere i Norge og i Asia, og selskapet vil i 2012 få en omsetning på over 10 milliarder norske kroner med en driftsmargin på om lag 9 prosent (EBITDA). Selskapets hovedvirksomhet er innen løpende vedlikehold, ombygging og nybygging av olje- og gassplattformer og -anlegg offshore. Kundene er i hovedsak de store oljeselskapene på norsk sokkel. Aibel har i dag en ordrereserve på cirka 23 milliarder kroner pluss opsjoner på ytterligere 20 milliarder kroner.

Krever godkjenning

Ferd og Herkules har over en tid vurdert alternative eierløsninger for Aibel. Herkules ønsket å selge seg ut av selskapet, mens Ferd ønsket å være med videre som eier av Aibel. Ferd og Herkules har på denne bakgrunn de siste månedene vurdert aktuelle kandidater til å tre inn som deleier i Aibel før deres valg til slutt falt på Ratos.

Eierendringen i Aibel er avhengig av involverte myndigheters godkjennelse. Forutsatt de nødvendige myndighetsgodkjennelser, forventes den å være sluttført i løpet av første kvartal 2013.