Lovar 70 nye jobbar i Høyanger

70 arbeidsplassar og 200.000 produserte felgar i året er kva franske Saint Jean Industries (SJI) har som kortsiktig mål når dei no tek opp arva etter Fundo Wheels i Høyanger.