«Statoil og Wintershall har inngått en tiårsavtale om leveranse av til sammen 45 milliarder kubikkmeter gass til det tyske og andre nordvesteuropeiske markeder», skriver Statoil i en børsmelding.

— Tyskland er et viktig marked for oss, og Wintershall er en stor kunde med et av de største industriselskapene i Europa på eiersiden, sier Statoil-sjef Helge Lund til Aftenposten.no.

Eieren er det store industrikonsernet BASF.

Han viser til at sentrale industriaktører sørover i Tyskland nå satser på gass, og at det både er en viktig energiløsning, men også viktig for å nå CO2-målsetningen.

— Avtalen viser at det er stor konkurransekraft i norsk gass, sier Lund.

Stor avtale i stort marked

Han klassifiserer det som «en stor avtale».

- Med dagens priser er denne avtalen i størrelsesorden 100 milliarder kroner, sier Lund til aftenposten.no.

«Som det minst CO2-intensive fossile brenselet kan gass bidra til ytterligere reduksjon av tyske CO2-utslipp», sier Lund i meldingen.

Tyskland er det nest største gassmarkedet i Europa. Den årlige leveransen tilsvarer to millioner husstanders forbruk.Varigheten er ti år. Totalverdien er 100 milliarder kroner.

— Opp mot fem milliarder kubikkmeter per år er et betydelig volum, og utgjør mer enn seks prosent av det samlede tyske gassforbruket, skriver Statoil.

— Statoil er den nest største leverandøren av gass til Europa og har lenge hatt forbindelser med det tyske gassmarkedet. Statoils gass når det tyske markedet gjennom rørledningene Europipe I og II og Norpipe som ilandføres på Dornum og Emden i Nord-Tyskland, skriver Statoil i meldingen.