800 årsverk skal vekk og administrasjonen skal sentraliseres i Stockholm, annonserte SAS-sjef Rickard Gustafson på en telefonkonferanse mandag morgen. 200-300 av årsverkene forsvinner i Norge, sa Gustafson videre.

— Antall ledere og sjefer kommer til å minske. Lønninger blir tilpasset til markedsnivå. Jeg kommer til å senke min lønn med 20 prosent, sa Gustafson også.

SAS la mandag morgen frem en lenge etterlengtet plan for nye kostnadskutt og salg av eiendeler.

Selskapet må kutte kostnader med 2,6 milliarder kroner og selge eiendeler for like mye. Uten slike kutt og salg vil ikke bankene la SAS få forlenget lån på 4,7 milliarder svenske kroner som løper ut til sommeren.

- Vi ber om mye, men det finnes ikke annen vei. Dette er vår final call, sier Gustafson.

SAS selger unna

Følgende eiendeler selges:

**— Widerøe

— Flyplasseiendommer

— Bakketjenestene i SAS Ground Handling

— Flymotorer**

— I tillegg vil SAS aktivt vurdere muligheter for å realisere flere verdier fra flåten og andre eiendeler, skriver selskapet.

Widerøe opererer kortbanenettet i distriktene i Norge, i tillegg til enkelte ruter fra Norge til utlandet.

-Widerøe er viktig for Norge ettersom det betjener sentrale ruter i kortbanenettet i distriktene, hvor transportalternativene er få. Selskapet har levert positive resultater over flere år, og jeg vil tro det finnes potensielle solide kjøpere for Widerøe. Et salg vil styrke SAS’ likviditetssituasjon. Det kan for øvrig også bidra til at Widerøe får en mer selvstendig stilling, sier nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) i en pressemelding.

— Det er ikke vårt sterkeste ønske å selge Widerøe, men når vi trenger en styrket balanse, er vi nødt til å ta slike beslutninger, sier SAS-sjef Rickard Gustafson.

Vil kjøpe Widerøe

Ola O.K. Giæver er Widerøe-pilot og frontfigur for en investorgruppe som skal inkludere alle de 1350 Widerøe-ansatte. Giæver har tidligere uttalt at de ønsker å kjøpe Widerøe. Nå har de tatt steget videre og fått på plass en ekstern, foreløpig hemmelig, investor, advokatfirmaet BA-HR i Oslo og et firkløver av erfarne rådgivere.

Bjørn Eidem er advokat og tidligere styreleder i SAS. Otto Lagarhus er utdannet flyver og har arbeidet mange år i SAS, også i konsernledelsen. Han har også vært luftfartsdirektør. Med som rådgiver er også forretningsmannen Nils Petter Beck og Bård Martin Mikkelsen, som blant annet har vært administrerende direktør i Widerøe.

En annen mulighet det har vært spekulert i, er at et oppkjøpsfond vil kjøpe flyselskapet, for å omstrukturere selskapet og selge det videre eller børsnotere i løpet av noen år.

En annen interessent er ifølge NRK trafikkselskapet Torghatten ASA, som tidligere har vært aksjonær i flyselskapet, skriver NTB.

Kutter i lønninger og pensjoner

Selve kostnadskuttene, som i fellesskap kalles «4 Excellence Next Generation», består av følgende fem punkter:

**— Nye fagforeningsavtaler for personalet

— Sentraliserte administrative funksjoner

— Reduksjoner i lønninger og andre ytelser ned til markedsnivå

— Nye pensjonsvilkår

— Telefonoperasjoner (call centre) og bakketjenester (blant annet bagasjehåndtering) settes ut til andre**

Med disse kostnadskuttene og svekkede pensjonsytelser til de ansatte blir ikke behovet for friske penger like stort som før, skriver SAS. Selskapets pensjonsforpliktelser vil fra neste år tynge selskapets egenkapital i regnskapet. Men med disse pensjonskuttene og salget av datterselskaper som har store pensjonsforpliktelser blir denne byrden 2,8 milliarder svenske kroner lettere å bære. Pensjonsforpliktelsene blir redusert med 58 prosent, ifølge SAS.

- Mer fleksibel

- Dette er en omfattende plan som krever mye fra hele organisasjonen, men som også må innføres for at selskapet skal kunne tilpasse seg nåværende markedssituasjon, skriver SAS i en separat pressemelding.

Selskapet regner med at dette vil gjøre SAS mindre avhengig av finansiering utenfra.

SAS skal selge Widerøe, som driver i hovedsak kortere flyvninger i Norge og noen få ruter mellom Norge og utlandet. Selskapet har 39 fly av typen Bombardier Dash-8.
Kyrre Lien/NTB Scanpix

SAS skriver at planen vil «fjerne kompleksitet ved å sentralisere og redusere administrasjon, og det vil gjøre SAS mer fleksibel ved å sette bort mer arbeid til eksterne leverandører».

Styret i SAS skal møtes igjen førstkommende søndag for å avgjøre om alt ligger til rette for å innføre omstruktureringsplanen.

Giske stiller halv mrd. til rådighet

I planene inngår også en løpende lånemulighet på 3,5 milliarder svenske kroner. Dette er en såkalt kredittfasilitet, et løfte om lån hvis selskapet ønsker å benytte seg av det.

Denne kreditten stilles i fellesskap av selskapets banker og viktigste eiere, som er de norske, svenske og danske regjeringene. De tre statene eier til sammen 50 prosent av SAS. Planene må godkjennes i landenes parlamenter og av fagforeningene før den trer i kraft, melder SAS.

— Den norske statens andel vil ved full utnyttelse være ca. 500 mill. svenske kroner. Statens deltagelse er betinget av Stortingets godkjennelse. Fasiliteten skal sikre at SAS har tilstrekkelig tilgang til likviditet. Det bidrar til å styrke leverandørenes og kundenes tillitt til selskapets finansielle beredskap, skriver Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

Trekkfasiliteten er et tilsagn om lån på visse vilkår og ikke et kapitaltilskudd, og skal gjelde frem til utgangen av mars 2015.

— Den etableres under forutsetning av at forretningsplanen gjennomføres. Gitt dette, kan SAS foreta trekk og tilbakebetalinger og be om nye trekk under fasiliteten i lånets løpetid. SAS vil stille pantesikkerhet som dekker en betydelig del av fasiliteten, skriver departementet.

SAS sliter med å få fornyet lån for 4,7 milliarder svenske kroner, samtidig som at pensjonsforpliktelser truer selskape og selge unna for å sikre videre drift.
SIGNE DONS

Sikrer penger i omstruktureringen

I tillegg er SAS' fjerde største eier, Knut og Alice Wallenberg's stiftelse, med på dette.

Dette betyr at SAS nå har betydelig finansiering i orden frem til utgangen av mars 2015.

Kreditten skal sikre drift i flyselskapet frem til salgene og kostnadskuttene er endelig gjennomført.

— Tilgjengeligheten av de nye kredittene forutsetter endelig dokumentasjon, parlamentarisk godkjennelse og en undertegnet kollektivavtale som er en sentral og integrert del av spareplanen. SAS har startet diskusjoner med de berørte fagforeningene og kommer til å innelde en bred kommunikasjonssatsning til medarbeidere for å sikre samtykke til forandringene i kollektivavtalen innen kort tid, skriver SAS.

SAS har nå lagt nye langsiktige finansielle mål, som tilsier en lønnsomhet på minst 8 prosent årlig fra 2014.