Det var ingen gladmelding som kom fra euroområdet i dag. Veksten uteblir og bruttonasjonalproduktet, den samlede produksjonen, i eurosonen faller med 0,1 prosent i perioden fra juli til og med september. Dette er sammenlignet med kvartalet før. Dermed lar lyset i enden av tunnelen vente på seg for kriserammede EU-land.

Eurosonen består av de 17 medlemslandene som har innført euro som valuta. Også i månedene april til og med juni var det negativ vekst i eurosonen. Samlet produksjon falt da med 0,2 prosent.

Veksttallene overrasker ikke økonomer. De bekrefter ateurolandene er inne i en ny økonomisk nedgangsperiode, tre år etter den forrige. Det kaller økonomene et dobbeltfall, på engelsk en double-dip.

For EU som helhet var det en svak positiv vekst på 0,1 prosent i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før. Kvartalet før gikk det motsatt vei med en nedgang på 0,2 prosent.

Fasiten kom da ferske tall fra Eurostat, EUs eget offisielle statistiske byrå, ble lagt frem i formiddag.

Sammenligner man derimot utviklingen i tredje kvartal i år med samme kvartal i fjor falt samlet produksjon, justert for sesongvariasjoner, med 0,6 prosent i eurosonen og 0,4 prosent i alle EUs 27 medlemsland samlet sett.

Historisk storstreik

Igår gikk en historisk streik av stabelen i en rekke EU-land i protest mot myndighetenes innstramminger. Både i Hellas, Spania, Italia og Portugal tok demonstranter til gatene.

Det er store forskjeller innad i EU. Mens Tyskland har gått bra, sliter landene i Sør-Europa sterkt. Der er også arbeidsledigheten rekordhøy og den sosiale nøden økende.

Den samlede produksjonen i juli, august og september i Tyskland steg med 0,2 prosent sammenlignet med kvartalet før. Dermed avtar veksten som i andre kvartal var på 0,3 prosent, ned fra 0,5 prosent i årets aller første kvartal.

— Dersom den globale økonomien igjen vokser sterkere, nyelysglimt viser seg i Kina og USA styrer klar at budsjettkløften, kan Tysklandsvinge opp igjen, men spørsmålet er om det er nok for å veie opp for nedgangeni andre deler av eurosonen, sier økonomen Martin van Vliet i detnederlandske finanskonsernet ING.

Krisen fortsetter i Spania

I kriserammede Spania gikk det motsatt vei. Der falt samlet produksjon med 0,3 prosent i tredje kvartal og en negativ trend fortsetter. I perioden april til og med juni var nedgangen på 0,4 prosent som kvartalet før.

Kina og USAs økonomi viser bedring noe som er ekstremt godenyheter i en situasjon med økonomisk stagnasjon i Europa og Japan, påpeker JimO’Neill.

Han er styreformann i forvaltningsselskapet Goldman SachsAsset Management som eies av den amerikanske storbanken Goldman Sachs.

USA og Kina har i høst plantet såkornene for å løfteverdensøkonomien igjen, mener han.

— Dersom vi kunne late som om Europa og Japan ikkeeksisterte, ville verden sett bra ut, sier han til nyhetsbyrået Bloomberg.