Regner man med etterslepet som har bygget seg opp gjennom 2000-tallet, ligger behovet på nærmere 38.000 pr. år.

Det kommer frem i den siste utgaven av OBOS’ fakta— og analyserapport, der de har sett på hvor stor befolkningsveksten vil bli i de store byene med omliggende kommuner frem til 2030.I rapporten har de konsentrert seg om fylkene hvor OBOS er til stede, det vil si Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland, Nord- og Sør Trøndelag, Østfold, Vestfold og Hedmark.

Rekordsterk befolkningsvekst

Særlig prekær vil boligsituasjonen bli i Oslo, mener OBOS, og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse viser rekordsterk befolkningsvekst for Oslo og Akershus i 2011, og disse ventes å vokse ytterligere fra de andre fylkene målt i antall innbyggere frem mot 2030.

Ifølge rapporten kan Oslo og Akershus-regionen ha rundt 1,5 millioner innbyggere innen 2030, 370.000 flere enn i dag.

OBOS anslår at det vil bli behov for å bygge godt over 100.000 boliger her det neste tiåret. Det siste tiåret har det imidlertid blitt bygget 60 000 boliger.

Nær 65 000 av de 100 000 boligene bør bygges i Oslo, mener OBOS.

- Det tilsier at de må bygges godt over dobbelt så mange boliger i Oslo dette tiåret som det tiåret vi har lagt bak oss. Da ble det fullført knappe 28 000 boliger, konkluderer OBOS.

Stort underskudd

Fortsetter boligbyggingen i samme takt som det siste tiåret, kan det gi et underskudd på mellom 50.000 og 130.000 boliger i Oslo og Akershus-regionen i 2030, mener de.

Fjoråret hadde et kraftig hopp i boligbygging, men ett år gjør lite for å rette opp skjevhetene.

- Antall igangsettelsestillatelser til nye boliger økte kraftig i fjor i Oslo og Akershus. Men selv om alle disse skulle bli fullført i 2012, vil det ikke bli tilstrekkelig med tanke på befolkningsveksten, sier analytiker Sissel Monsvold i OBOS.

Forventet boligbehov i andre regioner:

Bergensområdet: 23.000–50.000 nye boliger frem til 2030

Trondheims-området: 17.000–34.000 nye boliger frem til 2030.

Stavanger og Sandnes: behov for ca. 18 000 nye boliger det neste tiåret.

Tønsberg: Trenger vel 3200 flere boliger innen 2020.

Fredrikstad/Sarpsborg: 2500 flere boliger det neste tiåret.

Hamar-regionen: Her har boligproduksjonen vært høyere enn befolkningsvekst, men ulikt behov i forskjellige kommuner.