Da Tine forsøkte å rydde opp i smørkaoset de selv hadde skapt, endte det med at de fjernet Synnøve Findens importerte smør fra butikkhyllene. Regningen sendte butikkene til Synnøve Finden.

Smørmangelen før jul førte til en overflod av importert smør i januar. Det passet Tine dårlig. For på nyåret fikk selskapet endelig orden på sin egen produksjon igjen. Men for å få solgt det nye smøret, måtte butikkhyllene ryddes for importerte varer.

Nå mener Landbruksdepartementet at Tine misbrukte sin maktposisjon for å luke ut det utenlandske smøret og svekke konkurrenten Synnøve Finden.

Bakgrunnen er at Synnøve Finden før jul importerte 260 tonn smør. Bare dager etter at de hadde bestilt smøret, ble tollen på smør fjernet, og alle som ville, kunne importere. Dermed importerte Tine og dagligvarekjedene smør, i tillegg til det Synnøve Finden allerede hadde bestilt fra utlandet. Nordmenn kunne dermed velge og vrake i flere typer smør fra Frankrike, Belgia og Sverige. I noen uker.

Men da Tine endelig fikk orden sin smørproduksjon, viste det seg å være et overskudd av det myke gullet i butikkene. Kjedene var ikke interessert i å kjøpe mer fra Tine før importsmøret var kjøpt av oss forbrukere. Hvis ikke, ville kjedene sitte igjen med et tap.

Men Tine visste råd. Deres løsning var å fjerne det brysomme importsmøret fra butikkene, og dermed gi plass til sitt eget smør.

Fikk regning i posten

Allerede 9. januar sendte Tine, som markedsregulator i meierimarkedet, en e-post til NorgesGruppen, Rema og Ica Norge. Der går det frem at de vil ta importsmør både fra Tine og konkurrenten Synnøve Finden i retur.

Først fire dager senere, 13. januar, gir Tine Synnøve Finden beskjed om den storstilte ryddesjauen. 20. januar sender Coop en faktura til Synnøve Finden, en regning som tilsvarer det Coop har betalt for smøret de nå har levert tilbake til Tine. Det kommer frem i vedlegget til et brev Synnøve Finden har sendt til Statens Landbruksforvaltning, SLF.

Hvor mye Coop vil ha betalt fra Synnøve Finden, er sladdet i brevet Aftenposten har fått innsyn i.

Men regningen slo ikke an hos Tines private konkurrent.

«Herved bringer vi saken inn for SLF for å få en vurdering av om «markedsregulator» kan opptre slik Tine her har gjort», skriver Synnøve Finden til SLF.

Etter det Aftenposten kjenner til, har ikke saken hittil fått noen konsekvenser for Tine, til tross for at SLF sier at Tines rolle som markedsregulator ikke omfatter en plikt til å ta alt usolgt importsmør i retur.

– Merkelig og kritikkverdig

Landbruksdepartementet er likevel krystallklare på at Tine her har trådt over streken når Aftenposten tar kontakt med dem:

– Tine har ikke mulighet til å opptre som markedsregulator i denne saken og viser at de har en mangelfull forståelse for rollen som markedsregulator, sier departementsråd Leif Forsell i Landbruks— og matdepartementet.

Han trekker frem at Tine som kommersiell aktør har mulighet til å kjøpe varene og dermed rydde opp i situasjonen som er oppstått. Dersom de gjør det, er det en forutsetning at de opptrer ryddig og ordentlig.

– Det er langt bortenfor det som er ryddig og ordentlig at de sender regningen til noen uten å informere dem. Det er rett og slett en merkelig og kritikkverdig måte å opptre på, sier Forsell.

– Vil dette få konsekvenser for Tine?

– Nei, ikke fra myndighetenes side. Vi har hatt et møte med Tine og gitt tydelig uttrykk for at de ikke har mulighet til å opptre slik. Siden saken nå er ryddet opp i, anser vi dette som ute av verden, sier Forsell.

Med «ryddet opp i» mener departementet at de har tatt opp saken med Tine og bedt dem rydde opp overfor Synnøve Finden.

Synnøve Finden bekrefter overfor Aftenposten at de har sendt brev til SLF, og ønsker ikke å kommentere saken ut over dette.

Ville bare rydde opp

— Vi har tatt synspunktene fra myndighetene til etterretning, sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine.

Han sier at dette er gjort for å avhjelpe situasjonen de føler et ansvar for, siden de ikke klarte å levere nok smør før jul.

— Dette var et forsøk på å rydde opp etter oss, slik at grossister og detaljister ikke skulle bli sittende med importert smør de ikke fikk solgt, sier Galtung .

Tine har nå opparbeidet seg et lager på 1500 tonn importert smør. Dette vil brukes til industriproduksjon enten av Tine selv, eller selges til andre industriaktører som kan benytte seg av det.